Як знайти сальдо рахунків


 

У бухгалтерському обліку сальдо являє собою різницю між дебетом і кредитом певного рахунку. Даний показник використовується для виявлення залишків по даному виду господарських засобів на певний період і розраховується при складанні оборотно-сальдової відомості. Для того щоб знайти сальдо, необхідно спочатку визначити характер рахунку.


Інструкція

  1. Складіть таблицю, яка складається з 7 стовпців. Перший призначений для найменування рахунку, за яким буде вестись розрахунок. У другому і третьому вкажіть кредитові і дебетові залишки по рахунках, які зафіксовані в бухгалтерському обліку на початок звітного періоду. У четвертому і п’ятому стовпці указується інформацію про обороти за звітний період. Останні дві графи використовуються для внесення даних по дебету або кредиту розрахованого сальдо.
  2. Визначте характер рахунку, за яким необхідно знайти сальдо. Активні рахунки характеризуються тим, що надходження коштів на них враховується на дебеті, а вибуття на кредиті, при цьому вони характеризують стан і зміну господарських засобів. Для обліку стану та зміни джерел коштів використовуються пасивні рахунки, в яких збільшення записується на кредит, а зменшення на дебет. Активно-пасивні рахунки відображають одночасно властивості майна і джерел формування.
  3. Знайдіть сальдо для активного рахунку. Воно дорівнює сумі дебетових залишків і оборотів за вирахуванням кредитових оборотів. Отримане значення записується на дебет сальдо.
  4. Розрахуйте сальдо для пасивного рахунку, що дорівнює сумі кредиту залишку й оборотів мінус дебет оборотів і відбивається на кредитової боці таблиці.
  5. Обчисліть сальдо для активно-пасивного рахунку. Підсумуйте дебет залишків і оборотів і відніміть з отриманої величини суму кредиту залишків і оборотів. Якщо показник вийшов позитивним, то він записується на дебет сальдо, якщо негативним, то на кредитову сторону без мінуса.
  6. Складайте оборотно-сальдову відомість кожен місяць, щоб проконтролювати правильність ведення бухгалтерського обліку. За результатами даної таблиці можна легко скласти річний баланс або інший бухгалтерський звіт.