Як знайти собівартість


 

Собівартість товару — це сукупність усіх видів витрат підприємства, пов’язаних з його виробництвом. Ця величина складає мінімальне значення ціни, при якому витрати повністю покриваються доходами. Тому знайти собівартість продукції — це найважливіше, цілеспрямована дія, перший крок на шляху до прибутку.Інструкція

 1. Аналіз собівартості є одним і найважливіших аспектів економічного аналізу. Він показує, в які суми підприємству обійшовся випуск продукції певного обсягу. При формуванні ціни ці витрати повинні бути враховані у вигляді мінімальної вартості. Щоб збільшити прибуток і не підвищити при цьому ціну на ходовий товар, слід дослідити можливості зниження собівартості без втрати якості продукту.
    
 2. Щоб знайти собівартість, складіть всі витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції. Їх можна розділити на дві великі групи: змінні і постійні витрати. Зверніть увагу, що перші зростають пропорційно обсягу випуску. До них відносять: витрати на покупку сировини, оплату праці, закупівлю або оренду спеціального обладнання, створення або купівлю тари та персональної упаковки. Іншими словами, всі ресурси, споживання яких зростає в залежності від додаткової одиниці товару.
    
 3. Постійні витрати називаються так лише умовно, оскільки вони не пов’язані безпосередньо з виробництвом, однак вони теж можуть змінюватися з часом. До них відносяться, наприклад, оплата оренди приміщень / складів / офісів, амортизація, відрядна зарплата невиробничого та обслуговуючого персоналу і пр.
    
 4. Розрізняють загальну, індивідуальну і середню собівартість. Загальна собівартість — це сукупність витрат на весь випущений обсяг продукції. Індивідуальна — це сума витрат, витрачена на випуск однієї одиниці товару. Середня собівартість виходить розподілом загальної на кількість одиниць товару. Крім того, існує виробнича і повна собівартість.
    
 5. Щоб знайти виробничу собівартість, врахуйте тільки витрати, пов’язані безпосередньо з виробництвом, тобто до отримання готової продукції та відправлення її на склад. Подальші витрати по її реалізації називаються комерційними, це витрати, пов’язані з рекламою, загальною упаковкою і доставкою до місця майбутнього продажу. Їх підсумовування з виробничою собівартістю формує повну собівартість.