Як знайти суму прибутку


 

Метою існування будь-якої комерційної організації є отримання прибутку з її діяльності. Існує методика розрахунку оподатковуваного прибутку, в якій всі визнані для цілей податкового обліку доходи і витрати чітко регламентовані. Спрощено формула розрахунку прибутку являє собою різницю між доходами і витратами організації.Інструкція

  1. Розрахунок суми прибутку проводиться поетапно для цілей оподаткування. Ключовим поняттям в підрахунку суми прибутку є виручка. До її складу входять всі суми, які організація отримала від продажу своїх товарів, надання яких послуг чи робіт та інші надходження грошей на особовий рахунок та в касу організації, пов’язані з її звичайним видом діяльності.
        
  2. У бухгалтерському балансі виручку відобразіть у рядку 2110 «Звіту про прибутки і збитки». Її суму знайдіть шляхом вирахування з підсумкової суми по кредиту рахунку 90-1 «Виторг» сум експортних мит, акцизів і ПДВ, які відображені за дебетом субрахунків 90-4, 90-5 і 90-3. Вийшло значення і буде точкою відліку для подальшого обчислення суми прибутку.
        
  3. З цієї суми виручки за період, за яким ведеться розрахунок, відніміть собівартість продажів, тобто початкові витрати для здійснення основного виду діяльності. Таким чином, ви отримаєте так звану валовий прибуток. Якщо потім із суми валового прибутку відняти кількість грошей, витрачений організацією на управлінські і комерційні витрати, ви отримаєте цифру, яка відображатиме прибуток (або в деяких випадках — збиток) від продажів.
  4. Наступним кроком у розрахунку алгоритму підрахунку суми прибутку для цілей оподаткування є віднімання із суми прибутку від продажів інших витрат і відсотків до сплати. При цьому не забудьте додати до отриманої цифри значення рядків 2310 «Доходи від участі в інших організаціях», 2320 «Відсотки для отримання» і 2340 «Інші доходи». Власники бізнесу для оцінки реальної чистого прибутку часто обмежуються сприйняттям прибутку без додавання до неї віртуальних показників, що існують у бухгалтерському обліку, але не лежать на даний момент на розрахунковому рахунку компанії. У будь-якому випадку, податок на прибуток стягується саме з суми, розрахованої згідно з вищенаведеним алгоритмом.