Як знайти в реченні дієприкметник


 

Причастя — неспрягаемие форма дієслова, близька за своїм лексико-граматичним властивостями до прикметника. Тому деякі лінгвісти називають причастя дієслівно-іменний формою. Важливо вміти розпізнавати цю частину промови. Так як правопис слів у російській мові часто залежить від частини мови, до якої вони належать. Крім того, разом із залежними словами причастя утворює оборот, який у реченні може виділятися комами.Інструкція

  1. Перш ніж знаходити в реченні дієприкметник, варто дуже добре усвідомити, що ж це за частину мови і які в неї відмінні ознаки.
  2. Причастя має властивості дієслова і прикметника. Від дієслова у нього вигляд, перехідність, зворотність, час і заставу. Як і прикметник дієприкметник позначає ознаку предмета, відповідає на питання «який?», Служить в реченні узгодженим визначенням або іменною частиною складеного присудка, а також схиляється (змінюється за родами, відмінками і числах).
  3. Освіта причастя тісно пов’язане з перехідником і видом дієслова, формою якого воно є. Дійсні причастя теперішнього часу утворюються від основи теперішнього часу за допомогою суфіксів-ущ-,-ющ-(для I дієвідміни) і-ащ-,-ящ-(для II другого): «плач-ут — плач-ущ-ий», «леч-ат — леч-ащ-ий». Дійсні дієприкметника минулого часу утворюються від основи інфінітива шляхом заміни суфікса-ть,-ти на суфікс-ВШ-,-ш-: «ніс-ти — ніс-ш-ий». Для утворення пасивного дієприкметника теперішнього часу використовують суфікс-ем-(для I дієвідміни) і-им-(для II дієвідміни): «храни-им — храни-им-ий». Пасивні дієприкметники минулого часу виходять від основи інфінітива на-ать,-еть за допомогою суфікса-нн-: «написа-ть — написа-нн-ий». Дієслова на-ить утворюють причастя з суфіксом-енн-: «прости-ть — залишу-Енн-ий». А дієслова на-оть,-уть,-ути отримують суфікс-т-: «поділу-ть — розд-т-ий».
  4. Прочитайте пропозицію цілком і зробіть синтаксичний розбір. Знайдіть слова, які відповідають на питання «який?». Визначте від якої частини мови вони утворилися. Якщо від дієслова, але при цьому позначають ознаку предмета за дією і мають яскраво виражені граматичні категорії і дієслова, і прикметника, то перед вами причастя.
  5. Зверніть увагу, що в сучасній російській мові багато причастя повністю втрачають дієслівні ознаки і переходять в розряд прикметників: «видатні досягнення», «мочені яблука». Слід також розрізняти прикметники і дієприкметники, утворені морфолого-синтаксичним способом: «побитий чоловік» (причастя), «побита істина» (прикметник).

Зверніть увагу

Причастя в повній формі в реченні бувають визначенням, а в короткій — вживаються як іменної частини складеного присудка.

Корисні поради

Визначаючи причастя, подивіться обов’язково на суфікс. Деякі суфікси притаманні тільки дієприкметникам і відсутні у прикметників (-ющ-,-ВШ-,-т-,-им-): «рису-ющ-ий», «бежу-ВШ-ий», «забу-т-ий» , «невід-им-ий».