Як знайти в слові закінчення і основу


 

Слова можна розділити на менші значущі одиниці — морфеми. В самостійних змінюваних словах виділяються основа («читаючи», «вечір», «кашне», «біля») і закінчення («будинок-а», «гарний-ий», «берег-у»), а в незмінних — тільки основа.Інструкція

  1. Основа — це частина змінюваного слова без закінчення. Наприклад, в слові «дерев-о» — «дерев-» буде основою, а «-о» — закінченням. «Дерево — дерева — дереву». В основі слова полягає його лексичне значення, яке наводиться в тлумачних словниках. Основи бувають двох видів: похідні і непохідні. Похідні можуть включати в насіння крім кореня суфікси і приставки, а непохідні складаються тільки з кореня.
  2. Закінчення — це змінна значуща частина слова, яка служить для утворення форми слова та зв’язку слів у словосполученнях і реченнях. Воно несе тільки граматичну інформацію. У незмінних слів закінчення відсутня.
  3. У граматиці є поняття нульового закінчення. Воно «фізично» відсутній в змінюваному слові (у вигляді букв і звуків), але навіть його відсутність несе певну інформацію про форму слова і його граматичних значеннях. Наприклад: «дурний-ий — дурний» (коротка форма прикметника чоловічого роду однини); «купив-а — купив» (минулий час дієслова чоловічого роду однини).
  4. Щоб визначити і виділити в слові закінчення, треба змінити його: «трава — трави», «лечу — летить», «новий — новіший». Частина слова, що залишається без зміни, є основою: «трав-», «леч-» «нов-», а та, що змінюється, — закінченням.
  5. У російській мові особливу складність викликає визначення закінчення у слів, що закінчуються на «е», «е», «ю», «я». Якщо вони йдуть за м’яким знаком або інший гласною буквою. Складність полягає в тому, що всі ці букви позначають два звуки. Один з яких належить основі слова, а інший є закінченням. Наприклад, в іменник «збори» звук «е» розпадається на «J е». При цьому «j» входить в основу, а «е» — закінчення: «зібраний` іj-е ». Для того, щоб цього довести треба провідмінювати слово: «собраніj-е — собраніj-а — собраніj-у».