Як знайти валовий прибуток


 

Бухгалтерський облік на підприємстві вимагає особливої ​​уваги до документації, роботі з нею, а також точності проведення підрахунків. Від роботи аналітиків і бухгалтерів залежить не тільки поточний стан справ, але й те, як підприємство буде планувати свої доходи і витрати, обсяг випуску продукції і т.д. Саме тому в основі перспективних розрахунків лежить визначення валового прибутку.


Інструкція

  1. Розрахуйте виручку від продажу товарів, робіт, продукції, послуг (виключивши ПДВ, акцизи та інші подібні обов’язкові платежі). Виручка складається із суми, обчисленої грошима, яка дорівнює надходженню грошових коштів та іншого майна, а також величини дебіторської заборгованості.

  2. Майте на увазі, що якщо ви здійснюєте продаж товарів і послуг, виконуєте роботи і т.д. на умовах комерційного кредиту, який надається у вигляді розстрочки та відстрочення оплати, то до бухгалтерського обліку виручка приймається у всій сумі дебіторської заборгованості.

  3. Також зверніть увагу, що величину надходжень і (або) дебіторську заборгованість за договорами, виконання зобов’язань за якими передбачається не грошовими коштами, до бухгалтерського обліку приймаємо по вартості товарів, що підлягають отриманню юридичною особою або вже отриманих.

  4. Вартість товарів, які організація отримала чи отримає незабаром, встановлюється виходячи з ціни, яку в порівнянних обставин організація зазвичай визначає в якості вартості аналогічних цінностей. Пам’ятаєте, в розрахунку ми не відображаємо отримані аванси, а також суми, які надійшли в якості завдатку або застави. Не забувайте враховувати всі знижки (або накидки), які надала організація згідно з відповідними договорами. Освічені резерви сумнівних боргів, виходячи з правил бухгалтерського обліку, на величину виручки не впливають.

  5. Розрахуйте собівартість проданої продукції, товарів, послуг, робіт. Тут ми відображаємо суму витрат, пов’язаних із звичайними видами діяльності (виготовлення продукції, її продаж, продаж і придбання товарів). Подібними витратами можна вважати витрати, що виникають в результаті надання послуг і виконання робіт.

  6. Зверніть увагу, що собівартість напряму залежить від виду діяльності фірми. Для фірм, що займаються виробництвом — це собівартість реалізованої готової продукції; для фірм, що надають послуги — всі витрати, які пов’язані з виконанням цих послуг; для торгових фірм — покупна вартість реалізованих товарів.

  7. Відніміть тепер від отриманої нами виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, продукції отриману собівартість реалізованих товарів, послуг, робіт, продукції, і ми отримаємо шукану валовий прибуток.