Як знайти вироблення


 

Виробіток — кількість або обсяг виконаної роботи, буває декількох типів: годинна, денна, тижнева, місячна і річна. Цей показник необхідно знати для планування виробничих процесів. Також він необхідний, щоб визначити терміни поставки сировини і комплектуючих матеріалів, спланувати відвантаження готової продукції і т.п.


Інструкція

 1. Розрахуйте середньогодинну вироблення шляхом ділення загального обсягу виробленої продукції на кількість витрачених на це годин. Враховувати краще той обсяг, який проведений усіма працюючими, незалежно від їхнього досвіду та кваліфікації.
 2. Щоб знайти вироблення в середньому за один робочий день, розділіть загальний обсяг продукції на кількість людино-днів, відпрацьованих всім колективом робітників. Враховувати при цьому слід тільки тих, хто безпосередньо бере участь у виробництві і виготовленні продукції.
 3. Річну виручку розрахуйте, розділивши загальний обсяг виробленої підприємством за рік продукції на середньоспискову чисельність персоналу, зайнятого в промисловому виробництві.
 4. В економіці та управлінні виробництвом використовуються також такі показники, як динаміка продуктивності праці, яка безпосередньо «прив’язана» до вироблення. Вона виражається індексами середньогодинної, середньоденний або середньорічної виробки. Ці динамічні показники, як правило, не збігаються, оскільки існує різниця в ступені використання робочого часу.
 5. Індекс часовий вироблення ИВЧ відображає зміну продуктивності праці протягом кожної години робочого дня. Зміна часовий вироблення обумовлено підвищенням чи зниженням трудомісткості продукції. Оскільки в розрахунку враховуються тільки фактично відпрацьовані години, ступінь використання робочого часу не впливає на годинну вироблення.
 6. Зміна продуктивності праці протягом кожної години робочого дня характеризує індекс денний вироблення ІВД. Він залежить і від індексу часовий вироблення і кількості годин, відпрацьованих у робочу зміну — Ітсм:
  ІОД = ИВЧ х ІТсм.
 7. Аналогічно розрахуйте індекс річного виробітку ІВГ. Він відображає зміну продуктивності праці протягом години і робочого дня, а також кількості годин, відпрацьованих протягом року ІТГ:
  ІВГ = ІВД х ІТГ.
 8. Порівняйте динаміку показників годинний, денний і річний вироблення працівників, зайнятих на виробництві. Ви зможете простежити зміни у використанні робочого часу за кожний звітний період. У тому випадку, коли індекс часовий вироблення більше, ніж індекс денний вироблення, це свідчення того, що збільшені внутрішньозмінні втрати робочого часу. Більш високий індекс річного виробітку по відношенню до індексу денний вироблення показує зростання числа явочних днів у році, і навпаки.