Як знайти загальний коефіцієнт


 

Для аналізу природної динаміки населення соціологам необхідно визначити загальні коефіцієнти. Основними з них є показники народжуваності, смертності, шлюбності та природного приросту. Спираючись на них, можна скласти демографічну картину в даний момент часу.Інструкція

  1. Зверніть увагу на те, що загальний коефіцієнт являє собою відносний показник. Так, число народжених за певний період, наприклад, за рік, буде відрізнятися від загального коефіцієнта народжуваності. Пов’язано це з тим, що при його перебуванні враховуються дані про загальну кількість населення. Це робить можливим порівняння нинішніх результатів досліджень з результатами минулих років.
  2. Визначте розрахунковий період. Наприклад, щоб знайти коефіцієнт шлюбності, необхідно визначити, за який часовий період кількість укладених шлюбів вас цікавить. Так, дані за останнє півріччя будуть значною мірою відрізнятися від тих, які ви отримаєте при визначенні п’ятирічного тимчасового інтервалу. Враховуйте, що розрахунковий період при обчисленні загального коефіцієнта вказується в роках.
  3. Визначте загальну чисельність населення. Подібного роду відомості можна отримати, звернувшись до даних перепису населення. Для визначення загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності, шлюбності і розлучуваності вам знадобиться знайти твір загальної чисельності населення і розрахункового періоду. Вийшло число запишіть в знаменник.
  4. Поставте на місце чисельника абсолютний показник, відповідний шуканого відносного. Наприклад, якщо перед вами стоїть завдання визначити загальний коефіцієнт народжуваності, то на місці чисельника має знаходитися число, що відображає загальну кількість народжених дітей за Вас зацікавив період. Якщо вашою метою є визначення рівня смертності або шлюбності, то на місце чисельника поставте число померлих в розрахунковий період або число вступили в шлюб, відповідно.
  5. Помножте число, що вийшло на 1000. Це і буде шуканий вами загальний коефіцієнт. Якщо ж перед вами стоїть завдання знайти загальний коефіцієнт приросту, то відніміть з коефіцієнта народжуваності коефіцієнт смертності.