Як знайти альтернативні витрати

Як знайти альтернативні витрати

Альтернативні витрати являють собою величину упущеної вигоди, яка може утворитися в результаті вибору альтернативного способу використання ресурсів і відмови від інших можливостей. Розрахунок альтернативних витрат дозволяє керівнику підприємства приймати найбільш вигідні рішення і планувати діяльність організації.

Інструкція

  1. Складіть планову калькуляцію повної собівартості одного виробленого вироби, роботи або послуги. Розрахуйте отриманий прибуток або збиток підприємства при випуску партії продукції. Навіть якщо аналіз показав, що дана робота принесе підприємству тільки збиток, не варто поспішати відмовлятися від її виконання. Для початку розрахуйте альтернативні витрати, враховуючи додаткові вихідні дані, що впливають на виробництво.
  2. Розрахуйте матеріальні витрати. Проаналізуйте наявні підприємства матеріали, які планувалося використовувати для виконання роботи. На їх вартість ніяк не вплинуло б рішення про прийняття замовлення, у зв’язку з цим не потрібно брати до уваги фактичні витрати на закупівлю матеріалів, які вже є на складі. Розрахуйте вартість придбання аналогічного кількості матеріалів, отримане значення буде пов’язане з внутрішнім перерозподілом ресурсів, тому відноситься до внутрішніх альтернативним витратам.
  3. Проаналізуйте витрата заробітної плати. До зовнішніх альтернативним витратам відносяться витрати на оплату праці працівників, які залучаються зі сторони для виробництва даної продукції, а до внутрішніх — сума доходів, які втрачає підприємство, відволікаючи співробітників від колишніх справ на виконання нової роботи. Порахуйте комерційні витрати і виробничі накладні витрати, які утворюються в результаті виконання замовлення.
  4. Визначте сумарну величину альтернативних витрат підприємства. Розрахуйте вартість реалізації виробленої продукції. Проаналізуйте отримані значення, які покажуть, чи вигідно підприємству погоджуватися на виконання даного замовлення. Розрахунок альтернативних витрат допомагає в плануванні діяльності підприємства, оскільки показує раціональність використання фінансових засобів організації на виконання тієї чи іншої діяльності.