Як знайти балансовий прибуток

Як знайти балансовий прибуток

Найважливішим серед всіх фінансових показників будь-якої компанії є прибуток. До кінцевого фінансового результату діяльності організації можна віднести балансовий прибуток. Як же її розрахувати?

Інструкція

  1. Для того щоб обчислити балансовий прибуток, необхідно знати значення ще трьох показників. У їх число входить сальдо доходів від позареалізаційних операцій, прибуток від реалізації продукції підприємства. Так само сюди можна віднести прибуток від іншої реалізації. Балансовий прибуток розрахуйте як алгебраїчну їх суму.
  2. Прибуток від реалізації розрахувати досить просто. Для цього із загальної виручки від реалізації будь-яких товарів і послуг необхідно відняти суму наступних значень. Перше з них — це собівартість продукції. У неї включаються тільки витрати на виробництво, сюди не входять управлінські і комерційні витрати. Другий доданок — це податок на додану вартість. Третє значення — акцизи.
  3. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат фахівці розраховують залежно від багатьох важливих величин. Вам знадобляться значення доходів за цінними паперами, що належать підприємству. Так само будуть потрібні доходи компанії, одержувані від здавання майна в оренду. Дізнайтеся і розміри доходів організації від того, що вона бере пайову участь у будь-яких спільних проектах. А крім усього перерахованого вище, вам потрібно буде знати розміри численних санкцій, неустойок, штрафів у випадках поставки продукції неналежної якості, за порушення умов перевезень і термінів поставки, за невиконання договірних зобов’язань.
  4. Тепер вам залишається розрахувати останній доданок. Зробити це нескладно. До складу прибутку від іншої реалізації дозволите прибуток або ж збиток від реалізації різних робіт, послуг, продукції, підсобних і обслуговуючих виробництв. У цей включається навіть і реалізація товарно-матеріальних цінностей покупних. Крім усього перерахованого раніше, до іншої реалізації організації так само можна віднести послуги і роботи, трохи іншого не промислового характеру. Ці види робіт зазвичай не включаються в обсяг продукції, що відноситься до основної діяльності підприємства. У цьому випадку мова йде про надання послуг з транспортним господарствам, капітального будівництва та капітального ремонту, реалізація покупної теплоенергії.