Як знайти чисельність працівників

Як знайти чисельність працівників

Згідно з податковим законодавством, щорічно, не пізніше 20 січня, всі підприємства-платники податків зобов’язані надати до податкових органів за місцем реєстрації відомості про середньооблікової чисельності працівників. Залежно від цього показника знаходиться спосіб надання податкових декларацій. Необхідно знати порядок розрахунку чисельності, щоб правильно відобразити цей показник у звітності.

Інструкція

  1. При визначенні чисельного складу працівників свого підприємства використовуйте методичні рекомендації, які наведені в пунктах 81-84 затверджених Росстатом 12.11.2008 «Вказівок щодо заповнення форм статистичної звітності». Джерелом необхідних для вас відомостей є табелі обліку робочого часу, а також документи, що містять інформацію про прийняття, звільнення, переведення співробітників — накази відділу кадрів.
  2. Визначте чисельність працівників на кожний місяць звітного року. У враховується чисельність працівників підприємства, крім тих, хто працює постійно, дозволите і найманих працівників, з якими укладено відповідні договори, а також власників підприємства, якщо вони отримують на ньому зарплату. Відсутні через хворобу, службової потреби або перебувають у трудовому відпустці працівники так само підлягають обліку.
  3. При визначенні середньоспискової складу співробітників на конкретний місяць підсумуйте Облікова чисельність за кожний календарний день з початку до кінця місяця з урахуванням загальної кількості днів — з 1 по 30 або 31 число, а в лютому — з 1 по 28 або 29 число. Святкові та вихідні дні в розрахунок також включаються. Потім розділіть чисельність на кількість днів у цьому місяці.
  4. Чисельність працівників у вихідні та неробочі святкові дні приймається рівній чисельності в останній робочий день, що передує вихідному. У тому випадку якщо вихідних та святкових днів кілька підряд, чисельність працівників також дорівнює чисельності в попередній робочий день.
  5. Показники середньомісячної чисельності округлите до цілих одиниць відповідно до п.84 Вказівок. При необхідності, використовуючи дані щомісячного обліку, визначте середньоспискову чисельність на будь-який звітний період — квартал, рік.

Корисні поради

Співробітники, які працюють неповний робочий тиждень чи робочий день, а так само ті, хто працює на півставки, при визначенні чисельності враховуються як цілі одиниці. Ті, хто працює на півтори ставки або отримує доплату, враховуються як одна людина.