Як знайти ціле дробів

Як знайти ціле дробів

Визначення цілої частини у дробового числа здійснюється візуально, тобто достатньо лише подивитися на число і, знаючи ряд найпростіших правил, відокремити його дробову частину від цілої.

Інструкція

 1. Якщо дане число є дробом десятковій, а такі знаки записуються в рядок і завжди мають знак коми, то саме з цього знаку і визначається, де ціла, а де дробова складова даного числа. Тоді число, яке розташоване ліворуч від коми, і є шукана ціла частина, а те, що написано справа — дробова.

  Приклад 1. У десяткового дробу 56,89 ціла частина — 56 (п’ятдесят шість цілих), а дробова — 89 (вісімдесят дев’ять сотих). Читається це число як: «п’ятьдесят-шість цілих вісімдесят дев’ять сотих».

  Приклад 2. 0,4 — дріб нуль цілих чотири десятих не має цілої частини, так як вона дорівнює нулю.
 2. Якщо треба відокремити цілу частину у звичайного дробу, яка пишеться в стовпчик (див. малюнок) або в рядок через дріб «/», наприклад, 47 2 / 3 (сорок сім цілих дві третіх), то в цьому випадку ціла складова числа пишеться окремо від його дробової частини. Якщо ціла частина дорівнює нулю, то вона просто не пишеться.

  Приклад 3. На малюнку: ціла частина першого дробу дорівнює сорока семи, у другого дробу вона дорівнює нулю.

  Приклад 4. У числа 47 2 / 3, «47» — ціла частина. У дробу 5 / 9 — цілої частини немає або вона дорівнює нулю.
 3. Якщо звичайна дріб записана в неправильному вигляді (це коли в чисельнику значення більше, ніж у знаменнику), наприклад, 6 / 4, то цілу частину виділити потрібно шляхом математичного дії. Слід розділити в стовпчик чисельник на знаменник числа. У відповіді вийде десяткова дріб, а виділення цілої частини такого числа, зазначено в першому кроці цієї статті.

  Приклад 5. Щоб виділити цілу частину у числа 5 / 2, розділіть в стовпчик 5 на 2 (див. малюнок). У відповіді видно, що ця дріб дорівнює десяткової 2,5. Значить ціла частина цього числа дорівнює двом. Це число у звичайного дробу запишеться як 2 5 / 10 = 2 ½.

  Якщо при діленні чисельник націло не ділиться на знаменник, то дріб запишеться в наступному алгоритмі: ціла частина відповіді — це ціла частина составляемой дробу, залишок поділу — чисельник дробу, а дільник — це знаменник результативною дробу (см малюнок).