Як знайти цілу частину від дробу

Як знайти цілу частину від дробу

Правила запису чисел, що мають дробову частину, передбачають кілька форматів, основними з яких є «десятковий» і «звичайний». Звичайні дроби, в свою чергу, можуть бути записані в форматах, які називаються «неправильними» і «змішаними». Для виділення цілої частини з дробового числа кожного з цих варіантів запису зручніше застосовувати розрізняються способи.

Інструкція

  1. Відкиньте дробову частину, якщо треба виділити ціле число з позитивної дробу, записаної в змішаному форматі. У такій дробу ціла частина пишеться перед дробової — наприклад, 12 ⅔. У цього дробу цілою частиною буде число 12. Якщо змішана дріб має негативний знак, то отримане таким способом число зменшується на одиницю. Необхідність цієї дії випливає з визначення цілої частини числа, згідно з яким вона не може бути більше значення вихідної дробу. Наприклад, цілою частиною дробу -12 ⅔ є число -13.
  2. Розділіть без залишку чисельник дробу вихідної на її знаменник, якщо вона записана в неправильному звичайному форматі. Якщо вихідне число має позитивний знак, то отриманий результат і буде цілою частиною. Наприклад, ціла частина дробу 716/51 дорівнює 14. Якщо ж вихідне число негативно, то й тут від результату слід відняти одиницю — наприклад, обчислення цілої частини дробу -716/51 має дати число -15.
  3. Вважайте нуль цілою частиною позитивної дробу, записаної в звичайному форматі і при цьому не є ні змішаною, ні неправильною. Наприклад, це стосується дробу 48/51. Якщо вихідна дріб менше нуля, то, як і в попередніх випадках, результат потрібно зменшити на один. Наприклад, цілою частиною дробу -48/51 слід вважати число -1.
  4. Відкиньте всі знаки, що стоять після десяткової коми, якщо виділити цілу частину треба з позитивного числа, записаного у форматі десяткового дробу. У цьому випадку саме розділова кома і відокремлює дробову частину від цілої. Наприклад, цілою частиною десяткового дробу 3,14 є число 3. І для цього формату діє визначення, за яким ціла частина не може бути більше вихідного числа, тому і тут отримане описаним способом значення для негативного числа треба зменшувати на одиницю. Наприклад, ціла частина десяткового дробу -3,14 повинна бути дорівнює -4.