Як знайти довжину вектора, якщо є його координати

Як знайти довжину вектора, якщо є його координати

Вектор — це спрямований відрізок, характеристикою якого є упорядкована пара або трійка точок евклідового простору. Під довжиною вектора розуміють скалярну величину, рівну арифметичному квадратному кореню з суми квадратів координат вектора.

Вам знадобиться

Базові знання з математики і з геометрії.

Інструкція

  1. Довжина вектора дорівнює квадратному кореню з суми квадратів координат вектора. Нехай дано вектор a (0, 5, -2). Зведемо в квадрат координати вектора і знайдемо суму отриманих квадратів. Для вектора «а» отримаємо наступне: 0 * 0 +5 * 5 + (-2) * (-2) = 9
  2. Винесемо квадратний корінь з отриманого числа. Результатом добування квадратного кореня буде число рівне довжині вектора. Для вектора «а» його довжина дорівнюватиме кореню квадратному з 9. Тобто довжина a = 3.

Зверніть увагу

Довжина вектора величина не негативна. Після вилучення кореня ви повинні отримати позитивне число.

Корисні поради

Довжина нульового вектора завжди дорівнює нулю. Це взято з того що його координатами є нулі.