Як знайти фінансовий результат

Як знайти фінансовий результат

Фінансовий результат — це підсумок господарської діяльності підприємства, приріст або зниження його власного капіталу. Він визначається шляхом зіставлення витрат і отриманих доходів за певний період. Основні показники, що характеризують фінансовий результат — прибуток і збиток.

Інструкція

  1. На практиці найпоширеніший спосіб підрахунку фінансового результату наступний. За певний період часу (квартал, місяць) підраховується сума готівкових і безготівкових надійшли і витрачених коштів. Отримана позитивна різниця — прибуток, негативна — збиток. Якщо до отриманої різниці додати залишок коштів на початок періоду, то будемо мати реальне їх залишок.
  2. Однак, незважаючи на зручність даного методу, він не зовсім правильний. Отриманий нами підсумок — це результативний грошовий потік, або кеш-флоу, тобто різниця між надходженнями і витратами за певний період. Сума, отримана нами і що є реальні гроші, насправді може бути грошовими зобов’язаннями. Наприклад, це можуть бути аванси, які підприємство має постачальникам за отриманий товар.
  3. Для визначення фінансового результату мало знати різницю між надходженнями і платежами. Необхідно розраховувати саме прибуток, тобто різницю між доходами і витратами. При цьому доходи, якщо вони не дорівнюють сумі коштів, що надійшли, будуть визначатися «по відвантаженню». Даний метод припускає, що підприємство отримує дохід у момент передачі товару покупцеві, а не в момент отримання грошей. Таким же чином приймаються до обліку витрати в момент отримання від постачальника товару.
  4. При такому способі визначення фінансового результату при негативному грошовому потоці прибуток може бути позитивна. Якщо грошовий потік розраховується за тривалий період, то рано чи пізно за умови, що замовник розрахується, він буде позитивним. Цього не можна сказати про прибуток.
  5. Однак даний метод має і деякі недоліки. По-перше, відомості про отримані доходи та витрати можуть бути доступні лише через деякий час. По-друге, дохід, розрахований «по відвантаженню», не збігається з сумою коштів, наявних на даний момент. Тому для контролю над залишками грошових коштів необхідно проводити аналіз грошових потоків підприємства («по відвантаженню») і планувати кеш-флоу.