Як знайти індекс цін

Як знайти індекс цін

Індекс цін — величина відносна, яка є статистичним показником, що відображає динаміку цін в просторі та часі. Розрахунок індексу цін провадиться виходячи з декількох показників — набору товарів, базових об’єктів у вигляді спеціально відібраних підприємств, що представляють торгівлю і сферу послуг. При цьому використовується певна система розрахунку індексів та зважування показників. В результаті можна отримати реальні індекси цін і середніх цін.

Інструкція

  1. Останній показник крім змін цін на окремі товари, враховує ще й структурні зміни. Як правило, предметом дослідження є найважливіші товари і їх частка в загальній масі досліджуваних товарів.
  2. Система індексів цін складається з декількох показників, куди входять індекси цін на промислову продукцію, ціни реалізації сільгосппродукції, вантажні і транспортні тарифи, ціни, обумовлені капітальними вкладеннями, тарифи на послуги, зовнішньоторговельні цінові індекси та інші.
  3. Великі проблеми при визначенні індексу цін виникають при обліку змін якості досліджуваних товарів. Щоб ці проблеми мінімізувати, у практиці світової статистики використовуються такі методи.

    Метод обчислення цін витрат реалізується шляхом вирахування з ціни модифікованого товару додаткових витрат, що виникли у зв’язку з підвищенням якості.
  4. Другий метод спрямований на визначення цін компонентів. За допомогою третього гедоністичного методу визначається частка зміни ціни. Для цього потрібно знати вагу основних параметрів товару, врахованих при калькуляції ціни. Підсумковим показником є ​​розрахунок на одиницю технічних і економічних параметрів (1т/км і т.д.).
  5. Економісти, аналітики фінансових і фондових ринків широко використовують показники індексів цін при вивченні кон’юнктури ринку, динаміки цін та її впливу на рівень життя, при розрахунку показників ВВП і ВНП та інших.