Як знайти кількість атомів в речовині

Як знайти кількість атомів в речовині

Щоб знайти кількість атомів в речовині, визначте, що це за речовина. Потім знайдіть його масу і молярну масу. Після чого ставлення є і молярної маси помножте на число Авогадро, яке дорівнює 6,022 * 1023.

Вам знадобиться

Для визначення кількості атомів в речовині візьміть точні ваги (важільні або електронні), таблицю Менделєєва, манометр, термометр.

Інструкція

 1. Визначення кількості атомів в чистому речовині

  Зважте зразок досліджуваної речовини на точних вагах, результат матимете в грамах. Переконайтеся, що воно складається з одноатомних молекул. Потім, використовуючи таблицю Менделєєва, знайдіть молярну масу досліджуваної речовини, виражену в грамах на моль. Для цього знайдіть елемент, відповідний речовини, з якого складається тіло, і запишіть його молекулярну масу. Вона і буде дорівнює молярної маси, вираженої в грамах на моль. Наприклад, для заліза (Fe) це 55,845 г / моль. Якщо ж точно відомий ізотоп, наприклад залізо 55, то можна брати ціле число, правда, чисті ізотопи часто радіоактивні. Потім масу речовини поділіть на його молярну масу, а результат помножте на 6,022 * 10 ^ 23. Це і буде кількість атомів в даній масі речовини.
 2. Кількість атомів в складному речовині

  Якщо речовина складається з багатоатомних молекул, наприклад, вода, молекула якої складається з одного атома кисню і двох атомів водню, зробіть наступну послідовність дій. За допомогою терезів знайдіть масу зразка. Потім запишіть його хімічну формулу, і за допомогою таблиці Менделєєва знайдіть молярну масу кожного з атомів, з яких складається молекула. У випадку з водою це буде водень — 1 грам на міль, і кисень — 16 грам на моль. Оскільки водню 2 атома, помножте молярну масу на це число, в результаті отримаєте загальну молярну масу 18 грам на моль. Потім масу в грамах ділимо на молярну масу в грамах на моль і множимо на 6,022 * 10 ^ 23. Результатом буде кількість молекул в речовині, це число помножте на кількість атомів в одній молекулі (для води воно дорівнює 3).
 3. Кількість атомів в сумішах і сплавах

  Якщо речовина є сумішшю декількох речовин з відомими масовими частками, виміряйте його загальну масу. Потім знайдіть маси чистих речовин, помноживши масу на відповідні частки. Наприклад, якщо бронза містить 70% міді і 30% олова, але для отримання маси міді помножте масу зразка на 0,7, а для отримання маси олова помножите масу зразка на 0,3. Далі дійте, як описано в попередніх пунктах.
 4. Кількість атомів в газі

  Якщо газ знаходиться в нормальних умовах (тиск 760 мм рт. Ст. І температура 00С), визначте обсяг цього газу геометричними методами (наприклад, щоб знайти об’єм газу в кімнаті, що представляє собою паралелепіпед, перемножте довжину, ширину і висоту), висловивши його в кубічних метрах. Отримане число поділіть на 0,0224 і помножте на 6,022 * 10 ^ 23. Якщо молекула газу двоатомних, помножте результат на 2.

  Якщо відомі тиск, об’єм і температура газу (тиск вимірюється манометром, а температура термометром), то знайдіть добуток тиску в паскалях на обсяг у куб. метрах, поділіть на значення температури в Кельвінах, і число 8,31. Отриманий результат помножте на 6,022 * 10 ^ 23 і кількість атомів в молекулі газу.