Як знайти концентрацію речовини

Як знайти концентрацію речовини

Концентрація — величина, що характеризує вміст речовини в одиниці маси або об’єму суміші. Її можна виразити різними способами. Розрізняють такі концентрації: масова частка, мольна частка, об’ємна частка і молярна концентрація.

Інструкція

 1. Масова частка — це відношення маси речовини до маси розчину або суміші: w = m (в) / m (розчину), де w — масова частка, m (в) — маса речовини, m (розчину) — маса розчину , або w = m (в) / m (см), де m (см) — маса суміші. Виражається в частках одиниці або відсотках.

   Додаткові формули, які можуть знадобитися для вирішення завдань на масову частку речовини:

  1) m = V * p, де m — маса, V — об’єм, p — щільність.

  2) m = n * M, де m — маса, n — кількість речовини, M — молярна маса.
 2. Мольна частка — це відношення числа молей речовини до числа молей всіх речовин: q = n (в) / n (заг), де q — мольна частка, n (в) — кількість певної речовини, n (заг) — загальна кількість речовин.

  Додаткові формули:

  1) n = V / Vm, де n — кількість речовини, V — об’єм, Vm — молярний об’єм (при нормальних умовах дорівнює 22,4 л / моль).

  2) n = N / Na, де n-кількість речовини, N — число молекул, Na — постійна Авогадро (є константою і дорівнює 6,02 * 10 на 23 ступеня 1/моль).
 3. Об’ємна частка — це відношення обсягу речовини до об’єму суміші: q = V (в) / V (см), де q — об’ємна частка, V (в) — об’єм речовини, V (см) — обсяг суміші.
 4. Молярна концентрація — відношення кількості даної речовини до об’єму суміші: Cm = n (в) / V (см), де Cm — молярна концентрація (моль / л), n — кількість речовини (моль), V (см) — об’єм суміші ( л). Вирішимо задачу на молярну концентрацію. Визначте молярну концентрацію розчину, отриманого при розчиненні сульфату натрію масою 42,6 г у воді масою 300 г, якщо щільність отриманого розчину дорівнює 1,12 г / мл. Пишемо формулу для обчислення молярної концентрації: Cm = n (Na2SO4) / V (см). Бачимо, що необхідно знайти кількість речовини натрію і об’єм розчину.

  Розраховуємо: n (Na2SO4) = m (Na2SO4) / M (Na2SO4).

  M (Na2SO4) = 23 * 2 +32 +16 * 4 = 142 г / моль.

  n (Na2SO4) = 42,6 / 142 = 0,3 моль.

  Шукаємо об’єм розчину: V = m / p

  m = m (Na2SO4) + m (H2O) = 42,6 + 300 = 342,6 м.

  V = 342,6 / 1,12 = 306 мл = 0,306 л.

  Підставляємо в загальну формулу: Cm = 0,3 / 0,306 = 0,98 моль / л. Завдання вирішена.

Зверніть увагу

Масова, об’ємна і мольна частки виражаються в частках одиниці або відсотках, а молярна концентрація — в моль / л.

Джерела