Як знайти кут між площинами

Як знайти кут між площинами

Площина — одне їх вихідних понять в геометрії. Площиною називається поверхня, для якої вірно твердження — будь-яка пряма, що з’єднує дві її точки, цілком належить цій поверхні. Площини прийнято позначати грецькими буквами α, β, γ і т.д. Дві площини завжди перетинаються по прямій лінії, яка належить обом площинам.

Інструкція

  1. Розглянемо напівплощини α і β утворені при перетині двох площин. Кут, утворений прямій a і двома напівплощини α і β називається двогранний кутом. При цьому півплощини утворюють двогранний кут називаються гранями, пряма a по якій перетинаються площини називається ребром двогранного кута.
  2. Двогранний кут, як і плоский кут, вимірюється в градусах. Щоб виміряти двогранний кут необхідно на його грані вибрати довільну точку O. В обох площинах через точку O проводяться два промені перпендикулярно ребру a. Утворений кут AOB називається лінійним кутом двогранного кута з ребром a.

    Таким чином, для вимірювання кута між двома пересічними площинами α та β необхідно виміряти лінійний кут ∠ AOB.