Як знайти квантові числа

Як знайти квантові числа

Квантове число характеризує чисельне значення тієї чи іншої змінної об’єкта мікроскопічного світу. Зокрема, квантове число може визначати стан електрона.

Інструкція

  1. Головним квантовим числом вважається квантове число електрона. Його значення показує енергію електрона (наприклад, в атомі водню або в одноелектронних системах). При цьому енергія електрона обчислюється за формулою:

    E = -13,6 / (n ^ 2) еВ.

    N тут приймає тільки натуральні значення.
  2. Електрони можуть утворювати так званий електронний рівень або електронну оболонку, якщо в багатоелектронних рівнях існують електрони з однаковим значення n. Рівні в цьому випадку приймають значення A, B, C … і так далі, відповідаючи квантовому числу n = 3, 2, 1 … Квантове значення, знаючи, на якому рівні знаходиться електрон, не складно. Максимальне ж число електронів на рівні безпосередньо залежить від числа n — 2 * (n ^ 2).
  3. Енергетичний або електронний рівень — це набір електрона в стаціонарному стані. Головне ж квантове число показує віддаленість від ядра.
  4. Квантове орбітальне число 2 може приймати значення від 0 до n-2, характеризуючи форму орбіталей. Також воно характеризує подоболочка, на якій електрон і розташований. Квантове число 2 має і буквене позначення. Квантовим числам 2 = 0, 1, 2, 3, 4 відповідають позначення 2 = s, p, d, f, g. .. Літерні позначення в записі, що позначає електронну конфігурацію хімічного елемента, також присутні. За ним визначається квантове число. Так, на подоболочка може бути до 2 * (2l +1) електронів.
  5. Магнітним називається квантове число ml, при цьому, l дописано знизу, як індекс. Його дані показують атомну орбіталь, приймаючи значення від 1 до -1. Всього (21 +1) значення.
  6. Електрон буде ферміонів, маючи напівцілий спін, що дорівнює ½. Його квантове число буде приймати два значення, а саме: ½ і — ½. А також складати дві проекції електрона на вісь і вважатися квантовим числом ms.