Як знайти максимальну швидкість

Як знайти максимальну швидкість

Завдання фізики і математики часто вимагають знайти максимальну швидкість об’єкту протягом всього шляху. Даний вид завдань відноситься до розділу кінематики. Розглянемо алгоритм знаходження максимальної швидкості.

Інструкція

  1. Запишіть рівняння залежності швидкості від часу.
  2. Знайдіть похідну правої частини рівняння і прирівняти її до нуля. Знайдіть момент часу t, в який похідна дорівнює нулю. Якщо функція періодична, досить розглянути якийсь один період.
  3. З отриманих значень t виберіть точки максимуму функції. Точка максимуму — це точка, в якій похідна дорівнює нулю, при переході через яку похідна змінює свій знак з плюса на мінус.
  4. Порахуйте значення функції швидкості в точках максимуму. Виберіть найбільше.
  5. Якщо заданий конкретний проміжок часу, порівняйте значення функції швидкості на граничних точках і в точках максимуму. Виберіть найбільше з них.
  6. Запишіть відповідь.

Корисні поради

Функцію залежності швидкості від часу можна отримати, диференціюючи функцію пройденого шляху, або інтегруючи функцію прискорення. У другому випадку знадобляться ще початкові умови.