Як знайти масову частку речовини

Як знайти масову частку речовини

Людям залежно від роду їх професії доводиться стикатися з розчинами, що мають строго заданий зміст в них розчиненого речовини: приготування лікарських розчинів, розчинення проявника для фотографій, розчин для акумулятора з вмістом сірчаної кислоти і т.д. Тому на уроках хімії школярі за допомогою завдань навчаються розраховувати масову частку розчинених речовин — відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину.

Інструкція

 1. Прочитайте уважно завдання. Коротко з лівого боку сторінки запишіть її дані з використанням буквених позначень і формул хімічних речовин, якщо вони є. Визначте з питання завдання, що потрібно знайти.
 2. Запишіть з правого боку аркуша загальну формулу масової частки розчиненої речовини

  ω = m1 / m,

  де m1 — маса розчиненої речовини, а m — маса всього розчину.

  Якщо вміст масової частки розчиненої речовини потрібно дізнатися у відсотках, помножте отримане число на 100%:

  ω = m1 / m х 100%
 3. У завданнях, де потрібно обчислити масові частки кожного з елементів, що входять до складу хімічної речовини, використовуйте таблицю Д.І. Менделєєва. Наприклад, дізнайтеся масові частки кожного з елементів, що входять до складу вуглеводню, формула якого C6H12

  m (C6H12) = 6 х 12 + 12 х 1 = 84 г / моль

  ω (С) = 6 m1 (С) / m (C6H12) х 100% = 6 х 12 г / 84 г / моль х 100% = 85%

  ω (Н) = 12 m1 (Н) / m (C6H12) х 100% = 12 х 1 г / 84 г / моль х 100% = 15%
 4. Випишіть відповідь завдання.

Корисні поради

Завдання на знаходження масової частки речовини після упарювання, розбавлення, концентрування, змішування розчинів вирішуйте за допомогою формул, отриманих з визначення масової частки. Наприклад, завдання на упарювання можна вирішити за допомогою такої формули

ω 2 = m1 / (m — Dm) = (ω 1 • m) / (m — Dm), де ω 2 — масова частка речовини в розчині упареною, Dm — різниця між масами до нагрівання і після.