Як знайти масу речовини

Як знайти масу речовини

Масу речовини потрібно знайти в багатьох завданнях. Це можна зробити за допомогою спеціальних формул. Зазвичай в умові завдання присутній реакція, за допомогою якої знаходяться деякі величини.

Інструкція

  1. При цьому в умові завдання обсязі і щільності обчислюйте масу наступним чином: m = V * p, де m — маса, V — об’єм, p — щільність.
  2. В інших випадках розраховуйте масу так: m = n * M, де m — маса, n — кількість речовини, M — молярна маса. Молярну масу не важко підрахувати, для цього потрібно скласти всі атомні маси простих речовин, що входять до складу складного (атомні маси вказані в таблиці Д. І. Менделєєва за позначення елемента).
  3. Висловлюйте значення маси з формули масової частки речовини: w = m (x) * 100% / m, де w — масова частка речовини, m (x) — маса речовини, m — маса розчину, в якому розчинено дана речовина. Щоб знайти масу речовини необхідно: m (x) = w * m/100%.
  4. З формули виходу продукту обчислюйте потрібну вам масу: вихід продукту = mp (x) * 100% / m (x), де mp (x) — маса продукту x, отриманого в реальному процесі, m (x) — розрахована маса речовини x. Виводьте: mp (x) = вихід продукту * m (x) / 100% або m (x) = mp (x) * 100% / вихід продукту. При цьому в умові завдання виході продукту ця формула буде необхідна. Якщо вихід продукту не дано, то слід вважати, що він дорівнює 100%.
  5. Якщо умови присутній рівняння реакції, то вирішуйте завдання по ньому. Для цього спочатку складіть рівняння реакції, потім обчисліть з нього кількості речовини отриманого або витраченого для даної реакції і вже це кількість речовини підставте в потрібні формули. Наприклад, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl. Відомо, що маса BaCl2 дорівнює 10,4 г, потрібно знайти масу NaCl. Розрахуйте кількість речовини хлориду барію: n = m / M. M (BaCl2) = 208 г / моль. n (BaCl2) = 10,4 / 208 = 0,05 моль. З рівняння реакції випливає, що з 1 моля BaCl2 утворилося 2 моль NaCl. Обчисліть яка кількість речовини утворюється з 0,05 моль BaCl2. n (NaCl) = 0,05 * 2 / 1 = 0,1 моль. У задачі ж було потрібно знайти масу хлориду натрію, знайдіть, попередньо розрахувавши молярну масу хлориду натрію. M (NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 г / моль. m (NaCl) = 0,1 * 58,5 = 5,85 р. Задача вирішена.

Зверніть увагу

Одиницями вимірювання маси можуть бути міліграми, грами, кілограми.

Джерела