Як знайти масу тіла

Як знайти масу тіла

Масу тіла зазвичай визначають експериментально. Для цього беруть вантаж, ставлять його на ваги і отримують результат вимірювання. Але при вирішенні фізичних задач, наведених у підручниках, вимірювання маси з об’єктивних причин неможливо, зате є ті чи інші дані про тіло. Знаючи ці дані, можна визначити масу тіла побічно шляхом розрахунку.

Інструкція

 1. У шкільних курсах фізики, хімії, астрономії можна зустріти поняття маси. За масою тіла знаходять зворотні величини — об’єм, щільність, силу. Маса — кількісний показник речовини, тому в задачах з хімії кількість речовини знаходять, виходячи з маси. Маса залежить від властивостей речовини, з якої складається тіло, а також від кількості цієї речовини.

  Існує кілька основних методів розрахунку маси. Вибирають їх залежно від того, які інші фізичні величини задані в задачі. Розглянемо кожен випадок окремо.
 2. Найпоширеніший спосіб знаходження маси тіла — це її розрахунок на підставі об’єму і щільності. Правда, у ряді завдань перед визначенням маси доводиться розраховувати сам обсяг, керуючись іншими геометричними характеристиками тіла. Наприклад, для циліндра з відомими площею підстави і висотою, виготовленого з речовини з відомою щільністю, маса дорівнюватиме:

  m = ρ * V = ρ * S * h, де Vціл .= S * h, ρ — щільність, S — площа підстави циліндра, h — висота циліндра.

  Якщо ж обсяг вказаний в задачі прямо, для знаходження маси його досить просто помножити на щільність:

  m = ρ * V
 3. Інший розділ фізики, де доводиться розраховувати масу — динаміка. Звичайно в ньому вивчається взаємодія між тілами, дія зовнішніх сил на тіла, стан тіл при рівномірному русі. Будь-яке тіло силою F отримує прискорення при взаємодії з іншим тілом. При цьому, воно деяку масу m. Маси пов’язана з силою наступним співвідношенням:

  F = m * a, де a — прискорення заданого тіла; m-маса тіла

  Звідси можна дізнатися масу тіла:

  m = F / a
 4. У підручниках з хімії ми зустрічаються поняття кількості речовини і молярної маси. Через ці дві величини також можна виразити масу речовини. Оскільки кількість речовини — це фізична величина, пропорційна числу часток, з яких складається речовина, а молярна маса — маса одного моля речовини, розрахувати масу заданої кількості цієї речовини можна таким чином:

  mв = MВ * nв, де mв — молярна маса, nв-кількість речовини

Корисні поради

Приклад завдання по знаходженню маси тіла.