Як знайти масу, якщо відома масова частка

Як знайти масу, якщо відома масова частка

Якщо відомо процентне співвідношення речовин в цiй суміші або сплаві, тобто їх масова частка, то можна обчислити масу кожної речовини в ній. Для цього потрібно знати масу всієї суміші або масу хоча б одного зі складових.

Вам знадобиться

- Ваги;
- Вміння складати і перетворювати пропорції.

Інструкція

  1. За допомогою терезів виміряйте масу речовини, масова частка одного з елементів якого відома. Оскільки вся речовина даної маси береться за 100%, складіть пропорцію, знайшовши відношення масової частки у відсотках до 100%, і прирівняти це відношення до відношення мас елемента і всього речовини. Перетворивши формулу, отримаєте значення маси елемента суміші або сплаву. Маса буде дорівнює добутку масової частки елемента на масу всього речовини, поділену на 100 m0 = (M • ω%) / 100%.

    Наприклад, якщо відомо, що в злитку бронзи масою 4 кг масова частка міді становить 80%, то маса чистої міді дорівнюватиме m0 = (4 кг • 80%) / 100%. При розрахунку отримаєте значення 3,2 кг.
  2. У тому випадку, якщо суміш або сплав складається з багатьох речовин, і відома масова частка кожного з них, знайдіть їх масу. Для цього до кожного речовині застосуйте розрахунок, зазначений у попередньому пункті. Перед розрахунком обов’язково переконайтеся в тому, що всі масові частки речовин в сумі дають 100%, інакше розрахунок буде невірний.

    Після того, як розрахунок зроблений, і маси речовин будуть знайдені, переконайтеся в тому, що сумарна маса всіх речовин дорівнює масі вихідної речовини. Наприклад, в 160 г розчину міститься 10% сірчаної кислоти, 5% азотної і 85% води. Маса сірчаної кислоти складе m0 = (160г • 10%) / 100% = 16г, маса азотної кислоти m0 = (160 г • 5%) / 100% = 8г, а маса води m0 = (160 кг • 85%) / 100 % = 136 г. При перевірці буде отримано: 16 +8 +136 = 160г.
  3. Якщо відома маса одного з елементів, і його масова частка, то, не зважуючи речовина, визначте його масу. Маса всього речовини відповідає 100% масової частки. Тоді, склавши пропорцію, прирівняти відношення масових часток до відношення відповідних мас.

    Розрахуйте масу всього речовини, помноживши масу його складової частини на 100% і поділивши на його масову частку у відсотках M = (m0 • 100%) / ω%. Наприклад, якщо відомо, що для отримання 10%-го розчину кухонної солі в воду було додано 12 г цієї речовини, то маса всього розчину складе M = (12 • 100%) / 10% = 120 г.