Як знайти механічну енергію

Як знайти механічну енергію

Механічна енергія буває двох видів: кінетична і потенційна. Їх сума носить назву повної механічної енергії. Механічна енергія Е дає характеристику взаємодії тел. Вона є функцією взаємного розташування і швидкостей.

Інструкція

  1. Щоб знайти повну механічну енергію, виконайте такі дії. Визначте кінетичну енергію. class = «Apple-style-span» style = «font-family: Calibri; font-size: medium;»> Визначте потенційну енергію. Складіть отримані результати.
  2. Кінетична енергія — це енергія, яку має механічна система, і яка залежить від швидкостей руху її різних точок. Розрізняють кінетичну енергію обертального або поступального руху. Одиниця виміру енергії в системі СІ — Джоуль. Щоб знайти кінетичну енергію, треба скористатися формулою: Ex = mv? / 2, де: Ek — кінетична енергія, (дж); m — маса тіла (кг); v-швидкість (м / с).
  3. Кінетична енергія розглянутого тіла, яке рухається зі швидкістю?, Показує, яку роботу, щоб додати тілу цю швидкість, повинна виконати сила, що впливає на тіло, що знаходиться в спокої. Щоб визначити потенційну енергію, скористайтеся формулою: Ep = mgh, де: Ep — потенційна енергія, (дж); g — прискорення вільного падіння (м2); m-маса тіла (кг); h — висота центру мас тіла над обраним довільно рівнем (м). Потенційна енергія — це характеристика взаємодії двох або більше тіл або тіла і будь-якого поля. Кожна фізична система в ідеалі прагне до положення з найменшою або нульовою потенційною енергією.
  4. Якщо кінетичну енергію можна визначити для окремо взятого тіла, то потенційна енергія характеризує два або більше тіла або саме положення тіла по відношенню до зовнішнього полю. Кінетична енергія характеризується швидкістю; потенційна — взаєморозташуванням тел. Знаючи масу тіла, швидкість його руху, а також висоту центру мас, нескладно буде зробити вищеперелічені розрахунки і обчислити складові, з яких складається повна енергія окремо взятого тіла.