Як знайти модуль числа

Як знайти модуль числа

Модуль числа n є кількістю одиничних відрізків від початку координат до точки n. Причому не важливо, в який бік буде відраховуватися це відстань — вправо або вліво від нуля.

Інструкція

  1. Модуль числа також прийнято називати абсолютною величиною цього числа. Він позначається короткими вертикальними лініями, проведеними ліворуч і праворуч від числа. Наприклад, модуль числа 15 записується наступним чином: | 15 |.
  2. Пам’ятайте, що модуль може бути тільки позитивним числом або нулем. Модуль позитивного числа дорівнює самому числу. Модуль нуля дорівнює нулю. Тобто для будь-якого числа n, яке більше або дорівнює нулю, буде справедлива наступна формула | n | = n. Наприклад, | 15 | = 15, тобто модуль числа 15 дорівнює 15-ти.
  3. Модулем від’ємного числа буде те ж число, але з протилежним знаком. Тобто для будь-якого числа n, яке менше нуля, буде справедлива формула | n | =-n. Наприклад, | -28 | = 28. Модуль числа -28 дорівнює 28-ми.
  4. Можна знаходити модулі не тільки для цілих, а й для дробових чисел. Причому відносно дрібних чисел діють ті ж правила. Наприклад, | 0,25 | = 25, тобто модуль числа 0,25 дорівнюватиме 0,25. А | — ¾ | = ¾, тобто модуль числа — ¾ дорівнюватиме ¾.
  5. При роботі з модулями корисно знати, що модулі протилежних чисел завжди рівні один одному, тобто | n | = |-n |. Це є основною властивістю модулів. Наприклад, | 10 | = | -10 |. Модуль числа 10 дорівнює 10-ти, точно так само, як модуль числа -10. Крім того, | a — b | = | b — a |, так як відстань від точки a до точки b і відстань від b до a рівні один одному. Наприклад, | 25 — 5 | = | 5 — 25 |, тобто | 20 | = | — 20 |.