Як знайти молярну масу газу

Як знайти молярну масу газу

При вирішенні хімічних задач часто потрібно дізнатися молярну масу газу. Для визначення молярних мас у хіміків існують різні способи — від відносно нескладних, які можна виконати в навчальній лабораторії (наприклад, метод відкачування газу і використання рівняння Менделєєва-Клапейрона), до найскладніших і потребують спеціалізованого наукового обладнання. Однак крім цього визначити молярну масу газу можна і за допомогою звичайної таблиці Менделєєва.

Вам знадобиться

- Таблиця Менделєєва,
- Калькулятор.

Інструкція

 1. За визначенням, молярна маса — це маса 1 моля речовини, тобто, одній порції речовини, що містить 6 * 10 в 23-му ступені частинок (число Авогадро). Частинками при цьому можуть виступати як атоми, так і іони або молекули.

  Молярна маса є рівною за величиною відносною атомною масою речовини (або його відносної молекулярної маси, якщо речовина має молекулярну будову).
 2. Таким чином, щоб дізнатися молярну масу газу, що має атомарному будову, достатньо знайти в таблиці Менделєєва його відносну атомну масу, яка завжди зазначена в комірці таблиці поряд з назвою елемента, і округлити її до цілого значення.

  Наприклад, для кисню Про значення відносної атомної маси з осередку одно 15,9994, округляючи, одержимо 16 — отже, молярна маса кисню дорівнює 16 г / моль.
 3. Розглянемо випадок, коли потрібно знайти молярну масу газу, що має більш складне молекулярну будову.

  Для цього визначте за хімічною формулою газу, які саме атоми входять до його складу.

  Наприклад, до складу молекули вуглекислого газу CO2 згідно з формулою входять один атом вуглецю C і два атоми кисню О.
 4. Випишіть з таблиці Менделєєва відносні атомні маси всіх хімічних елементів, що входять у формулу, і округлите їх до цілого значення.

  У розглянутому прикладі з вуглекислим газом вже знайдене для кисню Про округлене значення дорівнює 16; точно так само в таблиці знаходимо відносну атомну масу вуглецю С, рівну 12,011, і, округляючи її до цілого, отримуємо 12.
 5. Складіть тепер все округлені значення відносних атомних мас елементів з урахуванням їх кількісного співвідношення у формулі.

  Для вуглекислого газу це буде:

  12 (один атом вуглецю) + 2 * 16 (два атоми кисню) = 44

  Ви отримаєте число, яке представляє собою відносну молекулярну масу речовини, чисельно рівну молярної масі — це і буде є шуканим значенням молярної маси газу, достатньо лише підставити правильну розмірність.

  Таким чином, у розглянутому прикладі молярна маса вуглекислого газу склала 44 г / моль.

Зверніть увагу

Молярна маса і молекулярна маса не тотожні між собою — не дивлячись на те, що чисельно вони рівні, вони відрізняються по розмірності.

Розмірність молярної маси вказується завжди в г / моль, в той час як молекулярна маса — це маса молекули, виражена в атомних одиницях маси (а.о.м.).

Корисні поради

Вам можуть допомогти спеціальні програми для обчислення молярних мас — можна знайти як програми, що вимагають завантаження та установки на комп’ютер, так і більш прості онлайн-версії.