Як знайти направляючі косинуси

Як знайти направляючі косинуси

Математика — наука складна і точна. Підхід до неї потрібен грамотний і не терпить поспіху. Природно, без абстрактного мислення тут не обійтися. Як і без ручки з папером для візуального спрощення розрахунків.

Інструкція

 1. Позначте кути за допомогою літер гамма, бета і альфа, які утворені вектором B з напрямком в позитивну сторону осі координат. Косинуси даних кутів слід називати напрямними косинусами вектора B.
 2. У прямокутній декартовій системі координат координати B рівні проекціям вектора на осі координат. Таким чином,

  B1 = | B | cos (альфа), B2 = | B | cos (бета), B3 = | B | cos (гамма).

  Звідси випливає, що:

  cos (альфа) = B1 | | B |, cos (бета) = B2 | | B |, cos (гамма) = B3 / | B |, де | B | = sqrt (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2).

  А це означає, що

  cos (альфа) = B1 | sqrt (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2), cos (бета) = B2 | sqrt (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2), cos (гамма) = B3 / sqrt (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2).
 3. Тепер потрібно виділити основну властивість направляють. Сума квадратів напрямних косинусів вектора завжди буде дорівнює одиниці.

  Правда, що cos ^ 2 (альфа) + cos ^ 2 (бета) + cos ^ 2 (гамма) = B1 ^ 2 | (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2) + B2 ^ 2 | (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2) + B3 ^ 2 / (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2) = (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2) | (B1 ^ 2 + B2 ^ 2 + B3 ^ 2) = 1.
 4. Наприклад, дано: вектор B = {1, 3, 5). Необхідно знайти його напрямні косинуси.

  Рішення завдання буде наступним: | B | = sqrt (Bx ^ 2 + By ^ 2 + Bz ^ 2) = sqrt (1 +9 +25) = sqrt (35) = 5,91.

  Відповідь можна записати в такому вигляді: {cos (альфа), cos (бета), cos (гамма)} = {1/sqrt (35), 3/sqrt (35), 5 / (35)} = {0,16 ; 0,5; 0,84}.
 5. Ще один спосіб знаходження. Коли ви намагаєтеся знайти направляючі косинусів вектора B, скористайтеся методикою скалярного твори. Нам потрібні кути між вектором B і направляючими векторами декартових координат z, x і c. Їх координати {1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}.

  Тепер дізнайтеся скалярний добуток векторів: до оли кут між векторами D, то добуток двох векторів-це число, рівне добутку модулів векторів на cos D. (B, b) = | B | | b | cos D. Якщо b = z, то (B, z) = | B | | z | cos (альфа) або B1 = | B | cos (альфа). Далі всі дії виконуються аналогічно способу 1, з урахуванням координат x і c.