Як знайти найбільше з чисел

Як знайти найбільше з чисел

Якщо необхідно дізнатися найбільше число в якійсь послідовності чисел, зробити це можна, наприклад, за допомогою програмного забезпечення, встановленого у ваш комп’ютер. А якщо процедуру знаходження треба втілити в якій-небудь мові програмування, слід скласти алгоритм і реалізувати його засобами, доступними в конкретній мові.

Інструкція

 1. Для знаходження найбільшого числа в заданій множині можна скористатися, наприклад, табличним редактором Microsoft Office Excel. Запустивши його, введіть числа множини в сусідні клітинки таблиці — по горизонталі або по вертикалі, це не має значення. Якщо загальна кількість чисел велика і вводити його вручну важко, то можна спробувати зробити це методом копіювання та вставки.
 2. Помістіть в першу вільну комірку після колонки (або рядка) з числами функцію знаходження найбільшого числа. Для цього клацніть цю клітинку та натисніть піктограму «Вставити функцію», вміщену на початку «рядка формул» над таблицею. Excel запустить «Майстер функцій», в якому вам потрібно в спадному списку «Категорія» вибрати «Статистичні», а потім у списку функцій клацнути рядок «МАКС» і натиснути кнопку «OK». У наступному вікні майстер функцій сам виділить весь діапазон введених вами числових значень, в якому треба здійснювати пошук. Натисніть кнопку «OK» і побачите найбільше число введеної послідовності.
 3. Якщо необхідно знайти найбільше число безлічі засобами будь-якої мови програмування, то алгоритм може бути, наприклад, таким: спочатку надайте результуючої змінної значення першого числа множини. Потім послідовно перебирайте числа множини, порівнюючи їх з результуючої змінної. Якщо це число більше, то надавайте його значення результуючої змінної. Наприклад, на мові PHP це може виглядати так:

  $ Arr = array (15, 18, 92, 56, 92);

  $ Max = $ arr [0];

  foreach ($ arr as $ val) if ($ val> $ max) $ max = $ val;

  echo $ max;
 4. Однак у більшості мов є вбудовані функції або для пошуку в масиві максимального значення, або для сортування масиву за зростанням або спаданням. Тому організовувати такі цикли обчислень немає необхідності, простіше скористатися вбудованими функціями. Наприклад, у мові PHP наведений в попередньому кроці код можна замінити таким:

  $ Arr = array (15, 18, 92, 56, 92);

  rsort ($ arr);

  echo $ arr [0];

  Тут використана функція сортування масиву від максимального значення до мінімального (rsort). У результаті її роботи найперший елемент масиву ($ arr [0]) буде містити значення найбільшого числа в масиві.