Як знайти невизначену форму дієслова

Як знайти невизначену форму дієслова

До вивчення дієслів, у тому числі його невизначеної форми, школярі приступають ще в початкових класах. Якщо матеріал буде засвоєний погано, можливі помилки в написанні «тся» і «ться». Тому вчителю необхідно звернути їхню увагу на розпізнавальні ознаки інфінітива.

Інструкція

  1. Ви повинні знати, що невизначену форму дієслова часто називають інфінітивом. Дієслово в такій формі не змінюється ні за числами, ні облич. Не можна у нього визначити і нахил, і вигляд.
  2. Можна, звичайно, утворити невизначену форму дієслова за допомогою допоміжних питань «що робити?», «Що зробити?». Але такий спосіб не завжди може вам корисним. Так, школярам важко буває поставити в інфінітив безособові дієслова, що в подальшому може стати наслідком орфографічних помилок.
  3. Діти також плутають дієслова у формі третьої особи з інфінітивом, а значить, не зможуть визначити, як правильно написати: «тся» або «ться». Наприклад, до дієслова в синтаксичної конструкції «здається успішним» діти не можуть поставити допоміжні питання «що робити?», «Що зробити?». Таким чином, вони не зможуть перевірити написання слова.
  4. Знаходити невизначену форму дієслова чи утворювати її простіше, звертаючи увагу на деякі деталі. Так, ви повинні знати, що інфінітив має закінчення «ть» або «ти». Наприклад, у слові «принести» закінченням буде «ти», а в слові «встигнути» — «ть».
  5. Кінець «ти» пишеться у формі, якщо перед ним знаходиться голосний звук, а «ть» — після приголосного. Так, в інфінітиві «цвісти» перед закінченням «ти» стоїть приголосний звук «с», а в слові «побачити» — голосний «е».
  6. Дієслово у формі може також закінчуватися на «чь». Але в цьому випадку «чь» не буде закінченням, а буде входити до складу кореня. Це можна побачити, змінивши форму слова: берегти — береже. Ви бачите, що в корені відбувається чергування звуків.
  7. Щоб навчитися без помилок утворювати невизначену форму, необхідно поставити питання «що робити?» Або «що зробити?» І не забувати звертати увагу на будову слова.