Як знайти об’єм продукції

Як знайти об'єм продукції

Визначення обсягу виробленої чи реалізованої продукції — одна з основних операцій, які повинен уміти робити кожен економіст. Саме тому в економічних і фінансових навчальних закладах так поширені завдання, в яких потрібно знайти об’єм продукції.

Інструкція

  1. Найчастіше під виразом «обсяг продукції» розуміється обсяг виробленої чи реалізованої підприємством продукції за певний період часу. Він може бути виражений в кількісному і грошовому обчисленні. Щоб знайти обсяг продукції в грошовому вираженні, помножте її кількість на ціну за одиницю. Розрахунок дещо ускладнюється, якщо продукція не однорідна, і ціна, відповідно, різниться в залежності від партії. У цьому випадку знайдіть окремо обсяг кожної партії і складіть отримані результати.
  2. Досить часто зустрічається необхідність розрахувати обсяг продукції в так званих порівнянних цінах. Порівнянні ціни — це ціни якого-небудь певного року або на якусь певну дату. Вони можуть бути чітко відомі і зафіксовані або знайдені через відповідні коефіцієнти, наприклад, через рівень інфляції. У випадку, коли потрібно знайти обсяг продукції в порівнянних цінах, слід помножити кількість виробленої продукції на ціни певного року, або скорегувати обсяг продукції в поточних цінах на необхідний коефіцієнт.
  3. Також поширені ситуації, коли потрібно знайти обсяг продукції, реалізованої в рамках певного періоду, наприклад, кварталу, півроку або року. При цьому, як правило, відомі залишки продукції на початок і кінець заданого періоду. Щоб знайти обсяг продукції в рамках певного проміжку часу, до обсягу продукції, зробленому протягом заданого періоду, наприклад, року, додайте наявні залишки продукції на початок року і відніміть залишки продукції, що знаходяться на складах на кінець року.