Як знайти об’єм випуску продукції

Як знайти об'єм випуску продукції

Визначення обсягу випущеної і реалізованої продукції — одна з головних завдань, яке повинен вміти вирішувати кожен економіст. Адже даний показник, розрахований в динаміці, дозволяє зробити висновок про темпи економічного і виробничого розвитку підприємства.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що обсяг виробництва продукції може вимірюватися різними показниками. Вони бувають натуральними, умовно-натуральними і вартісними. До натуральних показників відносяться штуки, тонни, кубічні метри, літри тощо Умовно-натуральні показники використовуються для узагальнення обсягу різних видів однорідної продукції. Наприклад, видобуток палива у перерахунку на умовне паливо, виробництво матеріалів в перечете на умовний цегла і т.д.
  2. Для того щоб знайти загальний обсяг виробленої продукції, використовуйте вартісні показники. Найважливішими з них є товарна продукція і валова продукція. Товарна продукція — продукція, вироблена для реалізації за межами підприємства. Даний показник розраховують на основі валової продукції шляхом вирахування з неї вартості незавершеного виробництва і напівфабрикатів. Валова продукція — це вартість всіх готових виробів і напівфабрикатів, виготовлених за певний період з власних матеріалів і матеріалів замовника за мінусом готових виробів і напівфабрикатів, спожитих у процесі виробництва.
  3. У спрощеному вигляді визначити обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні ви можете шляхом множення кількості виготовленої продукції в натуральному вираженні на число одиниць продукції та ціну реалізації. Якщо продукція неоднорідна, то розрахунок буде трохи складніше. Для цього знайдіть обсяг кожної партії продукції в грошовому вираженні і складіть отримані обсяги.
  4. Якщо вам необхідно зіставити обсяг випуску продукції за різні проміжки часу, то доведеться привести їх до порівнянного виду, тобто розрахувати в порівнянних цінах. Їх можна знайти через рівень інфляції (індекс споживчих цін). Для цього помножте кількість виробленої продукції на індекс цін певного року.