Як знайти об’єм виробництва продукції

Як знайти об'єм виробництва продукції

Правильність розрахунку обсягу виробництва продукції забезпечує раціональне планування роботи будь-якого виробництва, а також служби збуту і постачання. Крім того, така процедура допомагає об’єктивно оцінити потужність підприємства / організації в натуральному вираженні і в грошовому еквіваленті.

Вам знадобиться

- Бухгалтерська звітність.

Інструкція

  1. Розрахуйте грошове вираження двох сум — обсяг готової продукції на початок звітного періоду і на момент його завершення. Для здійснення цієї операції запозичте показники з бухгалтерської статистичної звітності, яка складається організацією або підприємством для комітету статистики того регіону, де воно працює.
  2. Знайдіть у грошовому вираженні різниця загальної суми виробництва за звітний період і залишку виробленої продукції. Отриманий результат буде відповідати обсягу виробництва продукції.
  3. Знайдіть обсяг готової продукції в натуральних одиницях. Подібний процес розрахунку нескладно стандартизувати. Для цього складіть такі величини як кількість випущеної готової продукції, кількість її вихідних залишків, кількість реалізованої готової продукції і кількість залишків готової продукції на момент початку звітного періоду.
  4. Так як вищевказаний розрахунок є відносним, для отримання більш точного та коректного значення додайте до виручки від реалізації виробленої продукції розраховану вище різницю між загальною сумою виробництва за звітний період і залишком виробленої продукції.
  5. Щоб отримати максимально точний показник, індексують вище позначений результат на відсоток, який відображає цінові зміни на вироблену протягом звітного періоду продукцію.

Зверніть увагу

Від правильності розрахунку обсягу готової продукції в грошовому вираженні залежить раціональність складання плану її збуту через наявну дистриб’юторську мережу, а також грамотність розширення цієї мережі.

Корисні поради

Динаміка зміни обсягу виробництва продукції відстежується за графіком зростання / падіння виручки підприємства або організації в звітний час. Цей графік вибудовується на підставі даних, зазначених у формі № 2 бухгалтерської звітності. Інформація береться за два звітні роки або більш значний період.