Як знайти перетин дроту

Як знайти перетин дроту

Під перетином дроти розуміють площа його поперечного перерізу. Її можна дізнатися безпосередньо при купівлі дроти. Якщо це не вдалося, виміряйте діаметр проводу штангенциркулем і порахуйте площа поперечного перерізу як площа круга. Також площа поперечного перерізу можна знайти за допомогою амперметра, вольтметра і лінійки.

Вам знадобиться

штангенциркуль, лінійка, амперметр, вольтметр і таблиця питомих опорів речовин.

Інструкція

  1. Визначення перерізу геометричними методами

    Переважна більшість провідників має круглу форму поперечного перерізу. Для його визначення за допомогою штангенциркуля визначте діаметр дроту в міліметрах, попередньо знявши з нього при необхідності ізоляцію. Діаметр зведіть в квадрат помножте на 3,14, результат поділіть на 4 (S = D ² • 3,14 / 4). Отримайте перетин дроту в мм ². У тому випадку, якщо провід має прямокутний перетин, виміряйте штангенциркулем довжину і ширину перерізу в метрах і їх значення перемножте. Більш складні форми перерізів вимірюйте іншими методами.
  2. Визначення перерізу проводу в електричному ланцюзі

    Приєднайте провідник до джерела струму, включіть в ланцюг амперметр, а до кінців провідника приєднаєте вольтметр. Якщо джерело дає постійний струм, обов’язково враховуйте полярність при приєднанні приладів. Позитивний полюс приладу повинен примикати до позитивного полюса джерела. Для змінного струму полярність значення не має. Після цього замкніть ланцюг і зніміть свідчення з амперметра і вольтметра, відповідно, в амперах і вольтах. Визначте матеріал, з якого зроблений дріт і по таблиці питомих опорів матеріалів визначте питомий опір дроту в Ом • мм ² / м.
  3. Лінійкою виміряйте його довжину і переведіть її в метри. Перемножте значення питомого опору матеріалу провідника, його довжини і сили струму, що протікає по провіднику. Отримане значення поділіть на напругу, виміряне на провіднику (S = ρ • l • I / U). Результатом буде площа поперечного перерізу проводу в мм ². Для того щоб отримати результат в м ², потрібно отримане число помножити на 10 ^ (-6).