Як знайти підмет

Як знайти підмет

На уроках російської мови школярі повинні опанувати не тільки навичками грамотного письма, а й умінням бачити структуру пропозиції, виділяти його члени. Для цього необхідно навчитися виділяти головні і другорядні члени. Як знайти підмет у реченні? Які його основні ознаки?

Інструкція

 1. Перш за все, ви повинні знати, що всі члени речення поділяються на дві групи: головні і другорядні.

  Головні члени — це підмет і присудок. Вони утворюють граматичну основу пропозиції.

  Для того, щоб знайти підмет, спробуйте поставити до слова питання. Воно відповідає на питання називного відмінка («хто?» Або «що?»). Наприклад, у реченні «Скоро прийде весна» на питання «що?» відповідає слово «весна». Саме про неї йдеться в пропозиції.

  Пам’ятайте, що підлягає є головний член речення, який означає, про кого або про що говориться в реченні. Ці слова зазвичай виражаються формою називного відмінка.
 2. Підлягає можуть бути іменники (найчастіше), займенники, дієприкметники, числівники і навіть невизначена форма дієслова. Так, в пропозиції «Жити — батьківщині служити» підлягає буде слово «жити». Воно є невизначеною формою дієслова.

  Зверніть увагу, що в даному реченні між головними членами варто тире. Це відбувається, в тому числі, і коли підмет і присудок виражені невизначеною формою дієслова.

  У пропозиції «Ми добре відпочили» головним членом пропозиції, які відповідають на питання «хто?» є займенник «ми».
 3. У пропозиції, в якому є дієслово, яке підлягає знайти простіше. Їм є слово, що позначає того, хто здійснює дію.

  Розгляньте пропозицію: «Діти з радістю кинулися до річки». Ви бачите, що в ньому є дієслово «кинулися».

  Визначте, хто здійснює цю дію. Це слово і буде підметом.

  Отже, слово «діти» відповідає на питання називного відмінка, вказує на того, хто здійснює дію і є головним членом у цьому реченні, а саме, що підлягає.
 4. Підлягає може бути і неподільне поєднання слів. Наприклад, у реченні «Чоловік з дитиною пливли по річці» підлягає є словосполучення «чоловік з дитиною».

  Зверніть увагу на дієслово «пливли». Він вживається у формі множини. Тому і підлягає буде не одне слово, про словосполучення. Це дозволяє сказати, що дія робить не одне, а два обличчя.