Як знайти підрядок

Як знайти підрядок

Робота з рядковими змінними — одна з найпоширеніших завдань в прикладному програмуванні. Цим визначається те, що вбудовані функції пошуку заданої підрядка в заданій стрічці є практично в кожній мові програмування, а більшість з них пропонують навіть кілька варіантів реалізації цієї операції. Нижче наведені описи декількох функцій цього роду стосовно до клієнтського мові програмування JavaScript.

Інструкція

 1. Використовуйте функцію indexOf для організації пошуку підрядка в строкової змінної при програмуванні сценаріїв на мові JavaScript. Для цієї функції передбачено використання двох параметрів, один з яких представляє собою шукану підрядок і є обов’язковим. Інший параметр може вказувати індекс символу в строкової змінної, з якого слід починати пошук підрядка — цей параметр не обов’язковий і за замовчуванням дорівнює нулю. Згідно з правилами синтаксису цієї мови вихідна строкова змінна повинна бути написана перед функцією і відділена від неї точкою. Наприклад:

  «Вихідна рядок». IndexOf («рядок», 2)

  Функція повертає індекс першого зустрінутого їй входження зазначеної підрядка у вихідну рядок. У наведеному прикладі вона поверне 9. Якщо входжень знайдено не буде, то indexOf поверне -1. Зверніть увагу на те, що ця функція при пошуку враховує регістр букв.
 2. Застосовуйте функцію lastIndexOf для пошуку входжень підрядка в зворотному напрямку, тобто, починаючи з останнього символу вихідного строкового значення. Синтаксис lastIndexOf практично не має відмінностей від описаної вище функції — їй теж можна передати два параметри, один з яких (шукана підрядок) обов’язковий. Другий параметр цієї функції може вказувати позицію початку пошуку і відраховуватися повинен у напрямку від останнього символу до першого. Ця функція теж враховує регістр символів при пошуку і повертає -1, якщо входжень не знайдено. Зразок:

  «Вихідна рядок». LastIndexOf («рядок», 2)

  Ця функція поверне значення -1, так як пошук буде розпочато з другої від кінця позиції заданої стрічки, що виключить знаходження шуканого тексту повністю.
 3. Скористайтеся функцією search для пошуку входження підрядка за допомогою регулярного виразу (regexp). Ця функція вимагає тільки одного параметра — регулярного виразу. В іншому синтаксис і повертаються значення збігаються з правилами для попередніх функцій. Зразок:

  «Вихідна рядок». Search (/ рядок / i)

  Цей приклад теж поверне значення 9. Зрозуміло, використання регулярного вираження надає можливість набагато більш тонкої настройки пошуку, але і вимагає використання значно більших ресурсів системи, про що не варто забувати при програмуванні досить ресурсномістких скриптів.