Як знайти площу куба

Як знайти площу куба

Кубом називають правильний багатогранник, кожна грань якого є квадратом. Площею куба називають площа його поверхні, яка складається з суми площ його граней, тобто, із суми площ квадратів, які утворюють куб.

Вам знадобиться

Базові знання стереометрії.

Інструкція

  1. Обчислимо площу однієї грані куба. Так як гранню куба є квадрат, то площа грані дорівнює площі квадрата, тобто довжині ребра куба в квадраті. Наприклад: довжина ребра куба дорівнює 5, тоді площа його грані 5 * 5 = 25.
  2. Площа поверхні куба складається з шести рівних між собою граней. Отже, площа поверхні всього куба дорівнює площі однієї грані взятої шість разів. Помножимо площа грані на шість і отримаємо площа поверхні куба. Наприклад, площа грані дорівнює 25, тоді площа поверхні куба 25 * 6 = 150.

Зверніть увагу

Площа грані, як і площа поверхні куба величини завжди позитивні.

Корисні поради

Ця формула підходить тільки для куба, так як він є правильним багатогранником.