Як знайти площу основи конуса

Як знайти площу основи конуса

Площею підстави конуса є круг. Для знаходження його площі треба знати радіус кола, що містить це коло, або якісь інші дані, розрахунки яких математично пов’язані з площею основи конуса.

Інструкція

  1. Площа круга з радіусом R знаходиться за формулою S = πR ^ 2. Цю формулу можна відразу використовувати, якщо відомий радіус.
  2. Обсяг конуса має формулу V = 1 / 3 * S * h, де S — площа підстави конуса (площа кола, на якому «стоїть» конус), h — висота конуса. Якщо в задачі відомий обсяг конуса V і його висота h, площа підстави конуса легко знайти як S = 3V / h.
  3. У завданнях з конусом корисно пам’ятати формулу площі бічної поверхні конуса S ‘= πRL, де L — твірна конуса (відрізок, що з’єднує вершину конуса з будь-якою точкою, що лежить на окружності підстави конуса). Можуть бути дані будь-які співвідношення між віссю конуса і радіусом підстави, що утворює конуса і радіусом, що утворює конуса і віссю. Необхідно використовувати ці дані у вирішенні завдання, використовуючи той факт, що вісь конуса перпендикулярна основи конуса.