Як знайти площу, знаючи периметр

Як знайти площу, знаючи периметр

Площа і периметр фігури є основними її геометричними параметрами. Їх перебування та опис з урахуванням відомих величин становить значну частку в навчальному процесі. У загальному значенні периметр — це довжина всіх кордонів фігури. Для прямокутника він дорівнює сумі довжин його сторін. А площа являє собою всю внутрішню частину фігури, яка вимірюється в певних одиницях. Згідно властивостями фігур, а також формулами площі і периметра, можна знайти співвідношення між цими параметрами фігури і висловити одне значення з іншого. Для визначення площі прямокутника з відомим периметром необхідно додатково знати одну його сторону.

Інструкція

  1. Запишіть відомі параметри прямокутної фігури. Крім периметра, для знаходження площі повинна бути відома ще одна величина — будь-яка сторона прямокутника.
  2. Відповідно до формули, периметр прямокутника знаходиться, як сума всіх його сторін. Так як в прямокутнику протилежні сторони рівні, можна записати формулу периметра: Р = (d + c) * 2, де d і c є прилеглими сторонами фігури.
  3. Площа прямокутної фігури визначається добутком двох її прилеглих сторін: S = d * c. Таким чином, знаючи одну із сторін можна легко знайти площу фігури.
  4. Підставте у формулу периметра відомі величини: одну із сторін і периметр. Висловіть з отриманого рівняння другого невідоме бік і обчисліть її. Підставте отримане значення в формулу площі. Обчисліть шукане значення S — площі фігури.