Як знайти постійні витрати

Як знайти постійні витрати

В умовах економічного ринку аналіз фінансового стану підприємства набуває особливого значення. Пов’язано це з тим, що управлінські рішення визначають його результати. При цьому одним з найбільш простих методів фінансового аналізу оперативного або стратегічного планування є операційний аналіз, який простежує залежність фінансових результатів фірми від витрат, а також обсягів виробництва. Для виконання даного аналізу потрібно поділити всі витрати на змінні і постійні.

Інструкція

  1. Постійні витрати являють собою витрати, які не змінюються при зміні обсягу виробництва. Вони залежать від часу. Змінні і постійні витрати в сумі визначають загальні витрати.
  2. Постійні витрати включають в себе орендну плату, податки на власність, зарплати управлінського персоналу, охорони. При цьому постійні витрати є постійними лише для цілей короткострокового аналізу, тому що в довгостроковій перспективі вони міняються у зв’язку, наприклад, зі змінами розміру компанії, фінансових домовленостей, страхових та орендних відрахувань.
  3. Так як постійні витрати від обсягу не залежать, частка постійних витрат у вартості кожної одиниці виробу (товару) буде спадати при збільшенні обсягу і рости при зменшенні обсягу. У свою чергу, це призводить до зменшення або зростання вартості. При деякому обсязі, який називається точкою беззбитковості, вартість одиниці випущеної продукції може стати такою, що виручка зможе тільки покривати витрати.
  4. При використанні лінійного способу або способу зменшуваного залишку можна зробити розрахунок постійних витрат наступним чином: списання вартості по сумі кількості років терміну корисного використання. Тобто норма постійних витрат в такому випадку дорівнює сумі всіх амортизаційних відрахувань, здійснених за основними засобами.
  5. У витратах виробництва постійні витрати підрозділяються на дві групи: постійні витрати, які визначаються потужністю, і витрати управління. У свою чергу, постійні витрати першої групи визначаються постійними витратами всіх проведених витрат по переділу, а витрати управління визначаються загальногосподарськими витратами підприємства.
  6. Також можна знайти постійні витрати, якщо вивести даний показник з формули, де виручка = постійні витрати мінус змінні (загальні) витрати. У результаті виходить, що постійні витрати = виручка плюс змінні (загальні витрати).