Як знайти поточну ліквідність

Як знайти поточну ліквідність

Ліквідність підприємства — це найважливіша характеристика, яка використовується при оцінці його фінансового стану. У процесі аналізу ліквідності підприємства розглядають його можливість своєчасно розплачуватися за фінансовими зобов’язаннями за рахунок реалізації активів.

Інструкція

  1. Для того щоб визначити поточну ліквідність організації, використовуйте коефіцієнт поточної ліквідності. Він має й іншу назву — коефіцієнт покриття. Даний показник характеризує загальну забезпеченість підприємства обіговими коштами і показує, скільки рублів поточних активів припадає на один карбованець поточних зобов’язань. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення фактичної вартості всіх оборотних коштів до короткострокових зобов’язань організації.
  2. При розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності із загального обсягу оборотних активів відніміть суму податку на додану вартість по придбаних цінностей і величину витрат майбутніх періодів. Короткострокові пасиви зменшите на величину доходів майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат і платежів, а також фондів споживання. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що організація погашає свої короткострокові зобов’язання в більшій частині за рахунок поточних активів. Значить, якщо поточні активи перевищують поточні зобов’язання, підприємство теоретично є успішно функціонуючим.
  3. Пам’ятайте, що значення показника поточної ліквідності повинне становити не менше двох. Проте це значення орієнтовний. Зростання коефіцієнта поточної ліквідності в динаміці є позитивним аспектом діяльності підприємства.
  4. При оцінці поточної ліквідності в сукупності з даними коефіцієнтом ви можете використовувати показник забезпеченості організації власними оборотними засобами. Він визначається як різниця між власним капіталом і позаоборотними активами, поділена на оборотні активи. Даний коефіцієнт характеризує величину оборотних коштів, сформованих за рахунок власного капіталу підприємства. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами повинен бути не менше 0,1. Якщо обидва розглянутих показника не задовольняють нормативним значенням, то підприємство вважається неліквідним. Відновити її можна, якщо хоча б один з них відповідає встановленим нормативом.