Як знайти прибутковість акції

Як знайти прибутковість акції

Відомо, що інвестор набуває акцію з метою отримання доходу. Це можливо двома шляхами: в залежності від зміни ринкової ціни акції і залежно від величини одержуваних дивідендів. Прибутковість акції — це головний показник, який цікавить інвестора.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що прибутковість акції — це відношення прибутку, що припадає на одну акцію, до її ринкової вартості. Дана величина прямо пропорційна зростанню курсу акції та величиною дивіденда. Останній для інвестора, як правило, менш важливий, ніж зміна вартості акції. Інвесторів більше цікавить не дохідність однієї акції, а сукупна прибутковість придбаного ними портфеля.
  2. Врахуйте, що прибутковість акції буде залежати від доходу, отриманого в результаті зростання ринкової вартості цінного паперу та розміру дивідендів. При розрахунку дохідності необхідно визначитися з періодом, тобто часом, протягом якого власник акції отримає прибуток. Прибутковість акції може бути як позитивною, так і негативною.
  3. Розглянемо приклад. Інвестор придбав 1 квітня акцію за ціною 180 рублів, а 1 вересня продав її за 200 рублів. Прибутковість становитиме: (200-180) / 180 х 100% = 11,1%. Тобто за вказаний період інвестор отримав прибутковість 11,1%.
  4. Для того щоб порахувати річну прибутковість скористайтеся формулою: прибутковість = прибуток / величина вкладень х 365 (366) / термін володіння акцією х 100%. У нашому прикладі річна прибутковість складе: 20/180 х 365/153 х 100% = 26,5%. Тобто інвестор володів акцією 153 дні і отримав прибутковість 26,5%.
  5. Дивідендна прибутковість розраховується як відношення розміру дивіденду на акцію до поточної ринкової ціни акції. Чим вище цей показник, тим привабливіше акції для покупця. Але по цій формулі можна оцінити тільки прибутковість у попередньому періоді. Результати роботи товариства в майбутньому не можуть гарантувати такого же рівень прибутковості цього року.
  6. Тому ви можете розрахувати перспективну дивідендну прибутковість. Вона визначається як відношення очікуваних дивідендів на акцію до поточної ринкової вартості акції. Очікуваний рівень дивіденду при цьому може розраховуватися і на основі виплачених проміжних дивідендів.