Як знайти прибуток підприємства

Як знайти прибуток підприємства

Отримання стабільного доходу — основна мета будь-якого підприємця. Таким чином прибуток підприємства характеризує позитивний результат його діяльності, що виникає при перевищенні доходів над витратами.

Інструкція

  1. Прибуток компанії — найважливіший фінансовий показник її діяльності. Отримати прибуток компанія може тільки в тому випадку, якщо вироблені нею товари або послуги користуються досить високим попитом, тобто задовольняють матеріальні і нематеріальні потреби кінцевих споживачів.
  2. Розмір прибутку дорівнює грошовій величині перевищення доходів над витратами. Доходи підприємства складає виручка від реалізації виробленої продукції. Витрати — це витрати на виробництво, що включають у себе купівлю обладнання, сировини, амортизацію основних засобів, рекламу та збут виробленого товару чи послуг.
  3. Розрізняють бухгалтерську та економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток — це результуючий дохід від підприємницької діяльності підприємства, розрахований за даними бухгалтерського балансу. Цей вид прибутку не враховує витрати, які не мають документального підтвердження, тобто в розрахунок беруться тільки ті операції, які були відображені в документації у вигляді бухгалтерських проводок. Виключаються величини упущеної вигоди (альтернативна вартість).
  4. Економічний прибуток підприємства — це фінансова величина, що дорівнює різниці між сукупними доходами і витратами фірми з урахуванням альтернативних витрат, тобто економічний прибуток дорівнює бухгалтерської за вирахуванням оцінки упущеної вигоди. Це важливий фінансовий показник, який ідентифікує положення компанії на ринку.
  5. Позитивний результат показує, що вона знаходиться в положенні фінансової рівноваги. Негативна величина говорить про те, що фірмі загрожує банкрутство, якщо не будуть вжиті певні заходи. Таким чином, економічний прибуток є показником ефективності роботи підприємства.

Зверніть увагу

Існує термін «чистий прибуток» підприємства, який означає доход, що залишається в розпорядженні фірми після сплати всіх податків. Виходячи з цієї величини, нараховуються відсотки (дивіденди) акціонерам, частина вкладається в подальше виробництво або модернізацію основних засобів, решта переводиться в резервний фонд і додається до капіталу компанії.