Як знайти причетні обороти

Як знайти причетні обороти

З необхідністю знаходження причетного обороту в пропозиції школярі стикаються, коли потрібно виділити його комами. Якщо ви не навчилися виділяти кордону причетних оборотів, визначати їх місце розташування стосовно визначається словом, то не зможете уникнути пунктуаційних помилок на письмі.

Інструкція

  1. Перш ніж приступити до знаходження причетного обороту, ви повинні навчитися виявляти причастя в пропозиції, так як причетний оборот — це причастя з залежними словами.
  2. Запам’ятайте, що причастя містить як граматичні ознаки прикметника, так і дієслова. Воно позначає ознаку за дією, тому що утворюється від дієслова, але відповідає на питання прикметників. Так причастя «читає» утворене від дієслова «читати» і відповідає на питання «який?».
  3. Ця частина мови має граматичні ознаки прикметника, тобто змінюється за родами, числами і відмінками. Наприклад, слово «бачить» вжито у формі чоловічого роду, однини, родового відмінка. Причастя, як і прикметники, можуть утворювати коротку форму. Так слово «розколота» в короткій формі буде «розколота».
  4. Причастя, так само як і дієслова, мають досконалий і недосконалий вид, вживаються в теперішньому, минулому і майбутньому часі.
  5. Після того як ви навчитеся знаходити причастя в пропозиції, вам потрібно подивитися, чи є у нього залежні слова. Спробуйте поставити від причастя питання до якомусь слову. Якщо вам вдалося це зробити, значить у нього є залежні слова.
  6. Причастя, а також всі залежні від нього слова й будуть причетним оборотом. Наприклад, у реченні «Школярі, які від’їжджали до табору, зібралися біля автобусів» причастям є слово «від’їжджають», а залежними від нього словами — «в табір». Отже, синтаксичний відрізок «від’їжджають до табору» буде причетним оборотом.
  7. Зверніть увагу, що до причастя теж можна поставити запитання від слова «школярі». Воно називається визначеним і не входить в причетний оборот.
  8. Причетні обороти на листі виділяють комами, якщо вони стоять після обумовленого слова. Якщо ви навчитеся виділяти їх межі, то зможете правильно розставляти коми у реченнях.