Як знайти продуктивність праці

Як знайти продуктивність праці

Основним з критеріїв, за яким можна судити про грамотної кадрової та економічної політики на підприємстві, є зростання продуктивності праці робітників. Зростання продуктивності праці полягає в зниженні витрат праці працівників при виробництві одиниці продукції.

Інструкція

 1. На зростання продуктивності праці впливають такі чинники:

  - Інноваційні технології, що вводяться на виробництві, а саме автоматизація та комп’ютеризація робочого процесу;

  - Зміна структури виробництва;

  - Правильна кадрова політика в плані збільшення мотивації праці робітників.
 2. Для того щоб знайти зростання або зниження продуктивності праці на підприємстві, необхідно для початку визначити повний обсяг виробленої продукції за розрахунковий період часу. Ці дані слід запросити в планово-економічному відділі підприємства.
 3. Визначтеся з чисельним складом робітників, зайнятих на виробництві конкретного виду продукції. Для цього слід запросити у відділі кадрів дані про середньооблікової чисельності працівників підприємства.
 4. Далі знайдіть продуктивність праці. Для цього обсяг продукції, виробленої за розрахунковий період часу, поділіть на середньоспискову чисельність працівників, зайнятих на виробництві цієї продукції. За отриманого результату можна робити вводи про результати діяльності підприємства.
 5. Знаходять продуктивність праці за допомогою декількох методів. Перший метод — натуральний. Він застосовується в тому випадку, якщо організація займається тільки виробництвом продукції або послуг без подальшого їх продажу. Другий метод — трудовий, а застосовується він, в основному, у невиробничій сфері. І третій метод — вартісної, вимірюється в рублях. Цей метод найбільш універсальний і застосовний до різних сфер трудової діяльності.
 6. Розрахунок продуктивності праці показує підсумкові результати господарсько-економічної діяльності підприємства. Зростання продуктивності праці, безсумнівно, веде до збільшення прибутку від діяльності організації. Зниження зростання продуктивності праці в кінцевому результаті може зіграти важливу роль у зменшенні обсягів виробленої продукції, що в свою чергу потягне за собою значний спад у виробництві та отриманні доходів.