Як знайти рентабельність продукції

Як знайти рентабельність продукції

В умовах ринкової економіки прибуток є основним показником, що характеризує ефективність роботи підприємства. Рентабельність — це відносний показник, комплексно відображає рівень ефективності використання трудових, грошових, матеріальних благ і ресурсів. За розміром отримуваного прибутку можна визначити рентабельність виробництва підприємства, його оборотних активів, капіталу, фінансових вкладень, продукції, послуг, що надаються організацією та ін

Вам знадобиться

- Калькулятор;
- Документи фінансово-бухгалтерської звітності.

Інструкція

  1. Перш за все, продумайте бюджет, яким ви маєте в своєму розпорядженні для виробництва продукції або надання послуги. Успіх та ефективність того чи іншого виду товару в першу чергу залежить від якості складеного прогнозу для подальшого поступу його на ринку. Цю інформацію можна отримати зі звітності за попередній рік, щоб використовувати її як базову для подальшого прогнозування.
  2. Складіть бюджет інвестування. Головна мета складання цього документа — передбачити всі необхідні витрати, а не доходи, так як планована продукція може бути зовсім не рентабельна і відповідно не принесе ніякого прибутку.
  3. Зіставте планований бюджет з бюджетом інвестування, для того щоб визначити чи достатньо коштів на покриття витрат, використаних для виробництва продукції і чи необхідно введення нових витрат. Якщо сума інвестування недостатня, доцільно зробити переоцінку запланованих витрат.
  4. Розробіть план кредитування нового виду продукції. Особливо важливо перевірити кошторисну вартість товару, так як заниження витрат може призвести до необхідності отримання банківського кредиту, що спричинить за собою сплату відсотків, а в підсумку приведе до зниження загальної суми прибутку.
  5. Для того щоб розрахувати рентабельність товару та послуги, розділіть отриману суму прибутку на повну собівартість продукції. Повна собівартість продукції — це загальна сума витрачених ресурсів (витрат) на виробництво товару або послуги. Отриманий результат показує, скільки прибутку одержить підприємство з кожної витраченої рубля на виробництво даної продукції. Якщо значення підсумкового показника більше 100%, то фірма з 1 руб. витрачених коштів отримає прибуток, якщо менше — збиток. Якщо показник дорівнює 100%, то організація за реалізацію даного виду продукції не буде мати ні прибутку, ні збитку.

Зверніть увагу

На підставі отриманих показників рентабельності можна визначити, які види продукції та послуг приносять найбільшу прибутковість для підприємства.

Корисні поради

Показники рентабельності мають важливе значення при загальному (комплексному) аналізі діяльності організації.