Як знайти рентабельність всього капіталу

Як знайти рентабельність всього капіталу

Рентабельність капіталу являє собою таке його використання, коли організація повністю покриває свої витрати і отримує прибуток. Показник рентабельності дозволяє оцінити ефективність використання капіталу. Цей відносний коефіцієнт у меншій мірі піддається впливу інфляції, ніж абсолютні показники, оскільки виражається в співвідношенні прибутку і авансованих коштів.

Інструкція

 1. Узагальнюючим показником, що виражає ефективність використання всього капіталу підприємства, є рентабельність сукупних вкладень капіталу. Даний показник визначається оп формулою:

  RK = (Р + П) х 100% / К, де

  Р — витрати, пов’язані із залученням позикових джерел,

  П — прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства,

  К — величина сукупного капіталу, використовуваного на підприємстві (валюта балансу).
 2. При аналізі рентабельності капіталу розраховують рентабельність інвестованого і власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу визначається як відношення чистого операційного прибутку організації за вирахуванням податків до середньорічної вартості інвестованого капіталу.
 3. Під інвестованим капіталом розуміється капітал, вкладений в основну діяльність фірми. Іншими словами, це сума оборотних коштів у основної діяльності, чистих основних засобів та інших активів. При іншому способі розрахунку під інвестованими засобами увазі суму власного капіталу і довгострокових зобов’язань організації.
 4. Головне, що слід враховувати при розрахунку інвестованого капіталу — в розрахунок повинен бути включений тільки той обсяг капіталу, який йде на отримання прибутку. Іноді розрахунок ведеться по всій діяльності підприємства, не виділяючи основну. Похибка в такому випадку буде залежати від того, якою буде величина операційного прибутку фірми і який розмір інвестицій в неосновну діяльність. У зв’язку з цим рентабельність інвестованого капіталу можна знайти наступним чином: (операційний прибуток х (1 — ставка податку)) / (довгострокові кредити + власний капітал) х 100%.
 5. Ще одним показником, що використовується при аналізі ефективності використання капіталу, є рентабельність власного капіталу. Вона показує, скільки прибутку власники компанії отримують на кожну одиницю вкладених витрат. Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку фірми до величини її власного капіталу. Під власним капіталом у даному випадку розуміється частка власності компанії, на яку можуть претендувати акціонери.