Як знайти рентабельність

Як знайти рентабельність

Рентабельність є одним з основних показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, а також галузі в цілому. Вона характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання засобів у процесі виробництва та реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

Інструкція

  1. Перш ніж приступити до розрахунку рентабельності, врахуйте, що вона характеризується системою показників. Серед найбільш важливих можна виділити рентабельність продукції. Вона розраховується як відношення до прибутку від реалізації до повної собівартості реалізованої продукції. Використання даного показника найбільш прийнятно при внутрішньогосподарських розрахунках, контролі за прибутковістю окремих видів продукції, впровадження у виробництво нових видів виробі і зняття з виробництва неприбуткової продукції.
  2. Одним з найбільш об’єктивних показників, що характеризують єдність тактики і стратегії розвитку компанії, є рентабельність продажів. Її ви можете розрахувати шляхом ділення чистого прибутку від реалізації на величину виручки. Даний показник дає уявлення про найважливіший аспект діяльності підприємства — реалізації продукції, а також дозволяє оцінити частку собівартості в обсязі продажів.
  3. Ще один показник рентабельності — рентабельність активів. Він характеризує дохід, який отримує підприємство з одного рубля задіяних активів. Ефективність використання активів відображає їх оборотність, тобто відношення величини майна підприємства до отриманої виручки. Таким чином, на рентабельність активів надає рентабельність продажів, а також оборотність.
  4. Найбільш важливим для інвесторів і власників підприємства є показник рентабельності капіталу. Він визначається як відношення прибутку, що залишається в розпорядженні компанії, до величини власного капіталу. Зміна величини рентабельності власного капіталу може бути наслідком, наприклад, зниження або зростання цін на акції фірми.
  5. Рентабельність виробничої діяльності можна розрахувати шляхом відношення прибутку від реалізації або чистого прибутку до величини витрат на виробництво або реалізацію продукції. Даний показник може бути розрахований в цілому по підприємству, а також по окремих його підрозділах. Він має схожість з рентабельністю продукції, але з тією лише різницею, що більш наочно показує вплив зростання або зниження витрат на виробництво.