Як знайти рівень рентабельності

Як знайти рівень рентабельності

Рентабельність — один з основних показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства. Він свідчить про рівень віддачі витрат і ступінь використання капіталу та активів у процесі виробництва та реалізації продукції.

Інструкція

  1. Для оцінки рівня рентабельності існує система показників. Серед найбільш важливих і часто використовуваних показників виділяється рентабельність продукції. Вона обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної її собівартості. Даний коефіцієнт відбиває розмір прибутку, який отримує підприємство з кожного вкладеного рубля у виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг. Його найчастіше застосовують при внутрішньогосподарських розрахунках з метою контролю за прибутковістю окремих видів продукції.
  2. Рентабельність продажів визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки. Даний показник характеризує рівень реалізації товарів та послуг, а також дозволяє оцінити частку собівартості в обсязі продажів. Слід пам’ятати, що на величину рентабельності продажів впливає безліч факторів. Зниження даного показника відбувається за рахунок двох головних чинників: зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також падіння обсягів реалізації. У першому випадку необхідно ретельно проаналізувати структуру собівартості продукції, виділивши найбільш вагомі статті і можливості їх зниження. У другому випадку слід зосередитися на просуванні товару на ринок, його якісні характеристики.
  3. Ще одним показником рентабельності підприємства є рентабельність активів. Він розраховується як відношення доходу (віддачі) до величини діючих активів. Даний показник характеризує обсяг прибутку, що отримується підприємством з кожної гривні, авансованого на формування активів. Рентабельність активів відображає міру прибутковості компанії у розглянутий період.
  4. При аналізі прибутковості підприємства визначається рентабельність капіталу. Рентабельність власного капіталу є найбільш важливим показником з точки зору акціонерів. Вона розраховується як відношення прибутку підприємства до величини власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу показує ефективність використання капіталу, вкладеного в розвиток діяльності підприємства. Величина цього показника дуже важлива для сторонніх інвесторів.